Kapitalpensionen er afløst af aldersopsparingen

Den 1. januar 2013 blev kapitalpensionen afløst af aldersopsparingen

Det betyder, at du ikke længere kan oprette eller indbetale til en kapitalpension. Det betyder også, at fra 2013 har der ikke været fradragsret for indbetalinger på en kapitalpension. Hvis du har indbetalt på en kapitalpension uden fradragsret, er det i stedet muligt:

• enten at få det indbetalte beløb tilbagebetalt, 

• lade det indbetalte beløb blive stående på kapitalpensionen 

• eller overføre det indbetalte beløb til en ratepension eller til ophørende eller livsvarig rente.

Hvad er regler for udbetaling af kapitalpension?

Selvom kapitalpensionen er blevet erstattet af aldersopsparingen, kan du stadigvæk beholde den og få den udbetalt ved din pensionsudbetalingsalder. 

En kapitalpension er en pensionsopsparing, som du får udbetalt i ét beløb fratrukket 40% i afgift, når du som nævnt når din pensionsudbetalingsalder eller senest 20 år efter. Du vælger selv, hvad du bruger din opsparing til, samt hvornår du bruger den. Om du ønsker at bruge et større beløb i løbet af de første år af din pension, eller om du ønsker at strække pengene så længe som muligt, er op til dig. 

Hvis du ønsker at få udbetalt din kapitalpension af flere gange (deludbetaling), frem for at modtage din pensionsopsparing i én stor udbetaling, er det også en mulighed.

Ved tilfælde af livstruende sygdom eller tilkendelse af førtidspension, kan du søge om at få din kapitalpension udbetalt tidligere end din pensionsudbetalingsalder. Det forudsætter, at den livstruende sygdom er indtrådt efter, kapitalpensionen er oprettet. Såfremt du mister livet, før du når pensionsalderen, vil opsparingen blive udbetalt til de begunstigede.

Hvad er forskellen på kapitalpension og aldersopsparing?

En aldersopsparing minder på mange måder om en kapitalpension. De største forskelle er, at du ikke får fradrag for de penge, som du indsætter på din aldersopsparing, men du skal i modsætning til kapitalpensionen heller ikke betale hverken skat eller afgift ved udbetaling af din aldersopsparing. 

Udbetalingen af din aldersopsparing påvirker ikke det beløb, som du modtager i din folkepension. En aldersopsparing er derfor for dig, som ønsker at investere i større ting, når du når din pensionsudbetalingsalder. Udbetalingen af din aldersopsparing er som udgangspunkt et engangsbeløb. Du kan dog vælge at få din opsparing udbetalt ved deludbetaling på samme måde, som du kan med en kapitalpension. Såfremt du mister livet, vil dine arvinger få udbetalt din aldersopsparing.

Hvis du ikke har oprettet en kapitalpension, har du mulighed for at oprette en aldersopsparing, som kan oprettes frem til 20 år efter den opnåede pensionsudbetalingsalder. 

Nye pensionsregler

Vi har samlet information om nye pensionsregler. Her får du et overblik over de forskellige regler, der gælder i forbindelse med aldersopsparing.
Læs mere

Vil du vide mere om vores andre pensionsordninger?

Foruden aldersopsparingen har du også mulighed for at oprette andre typer af pensionsordninger. Her på siderne kan du få et overblik over dine muligheder.

Livsvarig livrente

En livsvarig livrente er et trygt supplement til folkepensionen. Med en livsvarig livrente slipper pengene ikke op. Du får udbetalt et fast beløb hver måned, så længe du lever.

Læs mere om livsvarig rente

Ratepension

En ratepension giver en fast indtægt over en periode, når du går på pension. Du får løbende udbetalinger hver måned - helt frem til 30 år efter, at du har opnået din pensionsudbetalingsalder.

Læs mere om ratepension