Chat Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue
Construction worker looking through the window - Small

Hjælp og rådgivning ifm. renovering

Trin 3 i renoveringens faser

Hvad har du råd til?

Vi rådgiver om økonomi – hvad er der råd til? Herunder samlede udgifter til renoveringen, finansiering under og efter byggeriet samt person- og skadeforsikringer. 


Det er vigtigt, at du har overblik over, hvor meget du har råd til at renovere for, uanset om du selv står for projektet eller overlader det til et byggefirma. Det er derfor en god ide at tage et møde med os, så du kan få et overblik over din økonomi og sparring omkring de økonomiske risici i dit projekt.


Hvis du selv skal bygge og stå for projektet, kræver det meget styring – også økonomisk. Vælger du derimod at lade et professionelt byggefirma klare det hele, er det nemmere for dig at overskue.


Hvis det er et mindre projekt, fx istandsættelse af dit køkken eller badeværelse, så hjælper din bankrådgiver dig. Er det et større projekt, tilknytter vi en boligrådgiver, der hjælper dig gennem hele forløbet.

Få  lavet en finansieringsplan

Vi tilbyder at udarbejde en finansieringsplan, så du har et samlet overblik over, hvor meget renoveringen koster, og hvordan du får renoveringen finansieret. På udgiftssiden kan der fx være byggetilladelse, udgifter til håndværkere og materialer. På indtægtssiden får du overblik over, hvordan udgifterne finansieres, fx via et lån i Nordea Kredit, en opsparing eller et boliglån.

Brug en håndværker eller gør det selv?

Når det kommer til de større renoveringer af boligen, er det kun omkring hver tiende, der udfører arbejdet selv. Og selvom hver fjerde får en hjælpende hånd, så er det faktisk hele 63 pct. af os, der benytter en håndværker – især i storbyerne. Men uanset hvilken løsning du vælger, så følger der en række overvejelser med. 


Mange vi har hjulpet har fået flotte resultater, men vores erfaring siger os, at gør det selv-projekter ikke altid bliver gjort ordentligt eller færdigt. Du skal måske passe et arbejde ved siden af, og det kan betyde, at projektet trækker i langdrag. Og så er det ikke altid billigere, fordi man sjældent får taget højde for alle udgifterne.
Du skal være klar over, at når du gør det selv, så følger der ingen garanti med arbejdet. Det vil sige, at hvis du laver en konstruktionsfejl eller andet, så er der kun én til at udbedre skaden, og det er dig selv. 


Langt de fleste vælger håndværkere, de har fået anbefalet af venner eller familie. Faktisk bruger 8 ud af 10 deres venners anbefalinger som rettesnor, når de skal vælge håndværkere. Hvis du får anbefalet en håndværker, så husk at spørge ind til det udførte arbejdet og overvej om det passer med dit projekt.  
Hver tredje bruger i dag nettet til at finde en håndværker. Brug fx sammenligningssider  til at læse om andres oplevelser med håndværkerne. Spørg gerne ind til firmaets tidligere kunder, så du kan ringe og spørge om, hvordan deres oplevelse har været og evt. komme ud og se arbejdet. 


Når du har fundet den rigtige håndværker, er det vigtigt, at I indgår en skriftlig aftale, så der er dokumentation på det, I har aftalt under hele forløbet. Hvis du skal i gang med en større ombygning, så spørg også en advokat til råds.

Har du styr på dine forsikringer?

Inden du starter din renovering eller din tilbygning, skal du tjekke, om du, dine medhjælpere og boligen er forsikret i byggeperioden. Fx hvis du eller dine medhjælpere  kommer ud for en ulykke under arbejdet, der opstår stormskade eller brand, mens arbejdet står på eller dine byggematerialer bliver stjålet. 


Så undersøg, om du skal tegne yderligere forsikringer i byggeperioden. Vi anbefaler, at du tager kontakt til dit forsikringsselskab og fortæller dem om dine ombygningsplaner – så vil de hjælpe dig med, hvilke forsikringer du skal bruge. Vi samarbejder med Topdanmark, som kan hjælpe dig med rådgivning om forsikringer.

Brug en advokat

Advokaten hjælper dig med alt det juridiske. Der er intet krav til det juridiske grundlag i fx entreprise- og byggekontrakter. Derfor kan indholdet frit aftales. Der er mange punkter som bør aftales, fx tidsplan, betaling af projektet og dagbøder. Hvis projektet ikke er færdigt til aftalt tid, er det vigtigt at have fuld klarhed over aftalens indhold. 

Det er ikke rart at stå med et halvfærdigt køkken på afleveringstidspunktet og ikke vide, hvem der skal betale færdiggørelsen af det. 

Med råd og vejledning fra advokaten sikrer du, at du har alle de nødvendige tilladelser, og at kontrakter, som du indgår med håndværkerne, er i orden. Selvom det virker som om, at der skal involveres mange i, at du laver en renovering eller tilbygning, så husk, at der er mange ting, du skal tage stilling til, fx finansiering, aftaler med håndværkere og byggetilladelser. Vi samarbejder med Danske BOLIGadvokaterÅbner i nyt vindue, som kan hjælpe dig med juridisk rådgivning.

Brug en byggesagkyndig

 Når et hul i væggen er lukket til, så er det ikke til at se fejlen med det blotte øje. Det koster lidt, men det er givet godt ud i forhold til, hvad det koster, hvis tingene ikke er i orden, og der først er opstået en skade, og det skal laves om. 


Den byggesagkyndige hjælper dig med projektvurdering og rådgiver dig om entrepriseaftalens byggetekniske indhold og medvirker til evt. ændringer. Når byggeriet starter følger den byggesagkyndige byggeriet og foretager kvalitetstjek på arbejdet og materialerne. 


Vi anbefaler dig altid at indgå en aftale med en beskikket bygningssagkyndig fx bygningsingeniør, arkitekt eller  bygningskonstruktør, som er godkendt af Økonomi- og Erhvervsministeriet til at foretage en bygningsgennemgang.

Boligrådgiverens tips til kontrakter og håndværkere

“Brug en standardkontrakt som for eksempel den, der hedder “AB Forbruger."Åbner i nyt vindue Jeg vil anbefale, at du sørger for, at din kontrakt altid som minimum tager udgangspunkt i den. Så er du sikker på, at de grundlæggende ting er på plads”

“Få en advokat til at kigge kontrakterne igennem. Så er du sikker på, at kontrakten indeholder alt det, den skal”

“Når du udformer kontrakten, så sørg for, at kontrakten indeholder en fast pris, en slutdato for arbejdet, hvornår evt. mangler udbedres og få aftalt en gennemgang af mangler efter 1 og 5 år. Sørg for, at det er tydeligt, hvornår og hvordan arbejdet skal betales”

“Vær opmærksom på, at kontrakten bør have sanktionsmuligheder for dig, hvis håndværkerne bliver forsinkede. Det kan fx være dagbøder.“
 
“For at det ikke skal komme så langt, er det er vigtigt, at du er helt enig med håndværkerne i, hvad der skal laves, inden de går i gang med arbejdet. Afstem derfor helt præcist, hvad der skal laves og bliv enige om, hvilke materialer, der skal bruges og skriv det ned.”

"For at være sikker på, at du får den bedste pris, kan du indhente flere tilbud ved hjælp af sammenligningstjenester på internettet. Det er smart, men husk, at det ikke altid er det billigste tilbud, som er det bedste. Sørg for at tjekke firmaets renommé og referencer.”