Bull & Bear

Nordea tilbyder nu kurtagefri onlinehandel med Nordeas certifikater. Fra tirsdag den 11. september vil Nordeas kunder kunne handle Nordeas certifikater kurtagefrit i Nordea Investor. Dette gælder dog ikke for Nordea Private Banking kunder

Bull i stigende markeder og Bear i faldende

Investorer har forskellige markedssyn. Nogle tror, at en aktie, et aktieindeks eller en råvare skal stige i værdi, mens andre tror, at markedet skal falde. Nogle tror på kraftige markedsbevægelser, andre tror på små bevægelser. Risikovilligheden varierer også fra investor til investor.

For at imødekomme forskellige investeringsmuligheder har vi børsnoteret Bull & Bear certifikater med op til 15 gange daglig gearing.
Bull certifikater er for dig, som tror, at markederne skal stige, mens Bear er for dig, som mener, at de skal falde.
Når du overvejer, hvilken Bull eller Bear, der passer til dig, er det vigtigt, at du tænker på, at jo højere gearingen er, jo højere er afkastpotentialet, men samtidigt stiger risikoen også. I værste fald kan du tabe hele dit investeret beløb.
Bull & Bear certifikater er for den erfarne investor, der er indstillet på en investering med høj risiko.

Nyheder

Bull og bear certifikater

Prisfastsættelsen på certifikater afspejler det underliggende futures marked. Det indebærer, at hvis det underliggende marked har stor volatilitet og lav likviditet, vil det påvirke prissætningen af certifikaterne. De store markedsbevægelser, som vi oplever i disse uger, gør prisfastsættelsen af certifikaterne meget svær, og priserne kan derfor i korte periode forsvinde.

Her finder du en fuldstændig liste over certifikater, der er 'knocked out'.
Åbner i nyt vindue

 

Sådan virker Bull & Bear

Bull & Bear certifikater handles på børsen. Da de fleste Bull & Bear certifikater er gearede placeringer, så er kursændringerne markant større end på de underliggende aktiver.

Gearingen på Bull & Bear certifikater bliver beregnet på den daglige ændring i det underliggende aktiv. I tabellen nedenfor kan du se, hvorledes henholdsvis et Bull og Bear certifikat ændrer i forhold til det underliggende aktiv.

Daglig udvikling i det underliggende aktivBull med 3 gange gearingBear med 3 gange gearing
+ 3 %+ 9 %- 9 %
- 3 %- 9 %+ 9 %

Investerer du over en længere periode i et Bull eller Bull certifikat med gearing, skal du være opmærksom på effekten af den daglige gearing over en period. Det betyder, at certifikatets afkast over flere dage ikke svarer til afkastet på det underliggende aktiv gange gearingsfaktoren i den pågældende periode.

For Bull & Bear certifikater uden stop-loss buffer gælder at hvis gearingen gange med henholdsvis den negative udvikling for Bull certifikater og positive udvikling for Bear certifikater på en handelsdag overstiger 100 procent, vil certifikatet forfalde, og du vil have tabt hele dit investeret beløb. Eksempelvis betyder det, at hvis et underliggende aktiv falder med 7 procent på en handelsdag, vil et Bull certifikat med 15 gange gearing forfalde og hele det investerede beløb vil være tabt, eftersom den negative udvikling på 7 procent gange gearingen på 15 overstiger 100 procent.

Mens for Bull & Bear certifikater med stop-loss buffer gælder at hvis den negative udvikling på én handelsdag udtrykt i procent for Bull certifikater er lig eller større end stop-loss bufferen lukkes Bull certifikatet. For Bear certifikater gælder at hvis den positive udvikling på én handelsdag udtrykt i procent er lig med eller større end stop-loss bufferen, lukkes Bear certifikatet.

Læs mere om forskellen mellem Bull & Bear certifikater med og uden stop-loss buffer i brochuren, samt risici og omkostninger. Du finder brochuren nedenfor.

Yderligere produktinformation og aktuelle priser på instrumenter, som distribueres af Nordnet Bank og som er udstedt af Nordea, finder du på Nordnets hjemmesideÅbner i nyt vindue.

Se videoerne om hvordan Bull & Bear virker

Ups! Tillad Marketing cookies for at se indhold som dette fra Nordea

Ups! Tillad Marketing cookies for at se indhold som dette fra Nordea

Ups! Tillad Marketing cookies for at se indhold som dette fra Nordea

Ups! Tillad Marketing cookies for at se indhold som dette fra Nordea

Brochure

Brochure

Bull og Bear certifikater er komplekse værdipapirer. Du bør derfor sætte dig grundigt ind i, hvorledes Bull og Bear certifikater virker, inden du begynder at handle. I vores brochure, som du kan se nedenfor, kan du finde relevante oplysninger.

Bull and Bear cover pageÅbner i nyt vindue

Se vores video om Bull & Bear (dansk og engelsk)

Ups! Tillad Marketing cookies for at se indhold som dette fra Nordea

Ups! Tillad Marketing cookies for at se indhold som dette fra Nordea

Mere om Bull & Bear
Priser
Disclaimer
Skat

Brochure

Bull og Bear certifikater er komplekse værdipapirer. Du bør derfor sætte dig grundigt ind i, hvorledes Bull og Bear certifikater virker, inden du begynder at handle. I vores brochure, som du kan se nedenfor, kan du finde relevante oplysninger.

Bull and Bear cover pageÅbner i nyt vindue

Se vores video om Bull & Bear (dansk og engelsk)

Mere om Bull & Bear

Nordeas Bull & Bear certifikater udstedes under Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finlands Warrant- og Certifikatprogram. De eksakte vilkår for et respektivt certifikat forefindes i de endelige vilkår samt Basisprospektet. Det er vigtigt, at du læser disse, inden du køber et certifikat. Du finder de endelige vilkår og Basisprospektet på de enkelte produktsider. Derudover kan du finde Basisprospektet på nordea.comÅbner i nyt vindue.

 

Du kan købe Nordeas certifikater i Nordea Investor.

Disclaimer

Nordea Markets er handelsnavnet for Nordeas internationale kapitalmarkedsaktiviteter.

Oplysningerne i dette materiale er udelukkende ment som generel information og henvender sig alene til de modtagere, som materialet er rettet mod. Vurderinger samt øvrige oplysninger i materialet er gældende pr. udgivelsesdatoen og kan ændres uden varsel. Dette er ikke en udtømmende beskrivelse af det omtalte produkt eller de dermed forbundne risici, og der gives ingen garanti for, at oplysningerne er nøjagtige eller komplette. Materialet er gennemgået omhyggeligt, og vurderingerne er foretaget efter vores bedste skøn.

Oplysningerne i dette materiale er ikke investeringsrådgivning og skal ej heller ses som et tilbud om eller en opfordring til køb eller salg af finansielle instrumenter. Oplysningerne heri tager ikke højde for bestemte modtageres investeringsformål, finansielle situation eller behov. Det tilrådes altid at indhente relevant og konkret professionel rådgivning, inden der træffes investerings- eller kreditbeslutninger. Det bemærkes, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast.

Nordea Markets er ikke rådgiver for så vidt angår juridiske, skattemæssige, regnskabsmæssige eller lovgivningsmæssige forhold. Dette dokument må ikke gengives, distribueres eller offentliggøres uden forudgående skriftligt tilsagn fra Nordea Markets.

Skat

Find hjælp til årsopgørelsen og se de historiske skattekurser på lagerbeskattet Nordea produkter og udstedere vi samarbejder med her.
Du kan finde kurser på lagerbeskattet Nordea Invest fonde, udenlandske fonde, certifikater, strukturerede produkter og valutaobligationer.

Åbningstider for Nordeas Bull & Bear, Mini Futures og Unlimited Turbos

Åbningstiderne afhænger af certifikatets underliggende aktiv og vises i lokal tid for hvert land.

SWEDEN

Nasdaq First North StockholmSwedish sharesGerman sharesUS sharesFutures on US-Index and CommoditiesFutures on DAXFutures on STOXX50Sector Index
Open09:0009:0009:0008:1508:1508:1509:00
Close / Rebalance17:2517:25 (Rebalance at 17:30)20:0020:0020:00 (Rebalance at 17:30)20:00 (Rebalance at 17:30)17:25 (Rebalance at 17:30)


DENMARK

Nasdaq First North CopenhagenDanish sharesGerman sharesUS sharesFutures on US-Index and CommoditiesFutures on DAXFutures on STOXX50Sector Index
Open09:0009:0009:0008:1508:1508:1509:00
Close / Rebalance16:5516:55 (Rebalance at 17:30)20:0020:0020:00 (Rebalance at 17:30)20:00 (Rebalance at 17:30)16:55 (Rebalance at 17:30)


FINLAND

Nasdaq First North FinlandFinnish sharesGerman sharesUS sharesFutures on US-Index and CommoditiesFutures on DAXFutures on STOXX50Sector Index
Open10:0010:0010:0009:1509:1509:1510:00
Close / Rebalance18:25 18:25 (Rebalance at 18:30)21:0021:0021:00 (Rebalance at 18:30)21:00 (Rebalance at 18:30)18:25 (Rebalance at 18:30)


NORWAY

Oslo Børs and Nasdaq First NorthNorwegian sharesGerman sharesUS sharesFutures on US-Index and CommoditiesFutures on DAXFutures on STOXX50Sector Index
Open09:0009:0009:0008:1508:1508:1509:00
Close / Rebalance16:2016:20 (Rebalance at 17:30)20:00 (rebalance 20:00)
20:00 (rebalance 20:00)
20:00 (Rebalance at 17:30)16:20 (Rebalance at 17:30)
16:20 (Rebalance at 17:30)