COVID-19 – Hvordan er du dækket på din rejseforsikring

Udenrigsministeriets rejsevejledninger afspejler i udgangspunktet ikke længere COVID-19, men husk fortsat at tjekke rejsevejledningen og rejsemålets indrejseregler.

Udenrigsministeriets rejsevejledninger farvemarkeres ikke længere efter COVID-19-situationen i de enkelte lande, fx indrejserestriktioner, medmindre et land rammes af nye COVID-19-varianter, som det skete i Sydafrika med Omikronvarianten. Det vil derfor oftest være de normale sikkerhedsfaktorer i landet – terror, krig, uro m.v. – som gengives i rejsevejledningernes farvemarkering.

Flere lande er dog fortsat ramt af COVID-19

Selvom rejsevejledningerne ikke længere tager højde for COVID-19, skal man være opmærksom på, at flere lande/områder stadig er ramt af COVID-19 og restriktioner i større eller mindre grad.

Husk

• at tjekke sikkerhedsniveauet på dit rejsemål i Udenrigsministeriets rejsevejledning

• at tjekke rejsemålets indrejseregler og restriktioner på ambassadens hjemmeside

• at orientere dig om COVID-19-situationen på din rejsedestination.

Det er vigtigt, at man holder sig opdateret om regler og rejserestriktioner, når en rejse bestilles eller gennemføres, da forsikringen fx ikke dækker, hvis man bliver afvist af flyselskabet eller på rejsedestinationen, fordi krav om vaccination/COVID-19-test ikke er overholdt.

Følg altid myndighedernes retningslinjer

Vi anbefaler, at du altid overholder Udenrigsministeriets rejsevejledninger og myndighedernes retningslinjer, herunder lokale myndigheders retningslinjer og restriktioner, hvis du er rejst. Husk inden hjemrejse at orientere dig om eventuelle indrejseregler for din hjemkomst til Danmark.

Vær opmærksom på, at myndighederne kan fraråde alle rejser til et land/område, hvis der kommer en ny bekymrende variant af COVID-19 i omløb, ligesom Udenrigsministeriet kan fraråde udenlandsrejser af andre årsager.

Kontakt rejsearrangøren hvis der indføres restriktioner, landet lukker ned eller lignende

Hvis der indføres restriktioner i et land eller etområde eller det lukker ned inden afrejse, så kontakt rejsearrangøren, og hør, hvordan du er stillet i forhold til afbestilling eller ombooking. Skal du i isolation på rejsemålet, fx pga. en positiv coronatest, så tag også kontakt med rejsearrangøren, og hør, om de kan hjælpe med noget i den forbindelse, fx med nye flybilletter, hvis den normale hjemrejsedag forpasses.   

Her kan du læse, hvordan forsikringen dækker dig i forskellige situationer:

Før afrejse

Udenrigsministeriet fraråder indrejse i et land/område

Fra 1. februar dækker afbestillingsforsikringen på Nordea Gold, Nordea Platinum & Nordea Black, hvis Udenrigsministeriet ændrer farvekoden og fraråder rejser til landet/område på afrejsetidspunktet. 

Restriktioner i landet eller krav om COVID-19-vaccination

Afbestillingsforsikringen dækker ikke, hvis der indføres restriktioner i landet, eller hvis der indføres krav om COVID-19-vaccine. 

Positiv COVID-19-test inden afrejse

Hvis du eller en af dine rejseledsagere er testet positiv for COVID-19, kan du afbestille din rejse.

Er der længe til, du skal rejse, kan du undersøge på Udenrigsministeriets hjemmeside, om det er muligt for dig at rejse, selvom du lige har været smittet. I nogle lande kan du rejse ind, hvis du kan fremvise en lægeerklæring for overstået smitte.

Hvis dette ikke er en mulighed, og din PCR-test fortsat er positiv lige op til afrejse, kan du gøre brug af din afbestillingsforsikring, også selvom du er symptomfri. 

På rejsen

Positiv coronatest 

Forsikringen dækker ekstraudgifter til hotel og forplejning, hvis du bliver testet positiv på rejsen og skal gå i isolation. Dækningen gælder også, hvis medforsikrede, fx ægtefælle/samlever eller børn, testes positive, og I derfor påbydes at gå i isolation på rejsemålet. Hvis hjemrejsen forpasses pga. isolationen, så dækker forsikringen også nye flybilletter hjem. Og så er det muligt, at få kompensation for ødelagte rejsedøgn.

Hvis landet lukker ned

Undersøg om hjemrejsen kan ændres hos din rejsearrangør, så du kan rejse hjem tidligere end planlagt. 

Forsikringen dækker iflg. de danske myndigheders rejsevejledninger. Hvis Udenrigsministeriet anbefaler en ”evakuering” fra landet/området på grund af nedlukningen, dækker vi dette, herunder udgifter til tidligere hjemrejse.