Nye vilkår og regler

Ændring af vilkår og regler som følge af at Nordeas hovedsæde flyttes fra Sverige til Finland

Som følge af flytningen bliver kundernes aftalepart fra 1. oktober 2018 Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland. Dette medfører, at en række vilkår og regler bliver ændret, så de afspejler flytningen af hovedsædet til Finland. Samtidig har vi benyttet lejligheden til at foretage mindre ændringer og tilpasninger, som ikke er en konsekvens af flytningen. Vær opmærksom på at vilkår og regler i øvrigt bliver opdateret den 25. maj 2018 som følge af databeskyttelsesforordningen, og at oplysninger om behandling af persondata m.m. som følge heraf udgår, og nu bliver samlet i Politik om databehandling.

Oversigt over ændringerne

Her kan du se en kortfattet oversigt over ændringerne i de vilkår og regler. 

Generelt har vi ændret navn, og din fremtidige aftalepart vil derfor være Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland, FO-nr. 2858394-9, Patent- och registerstyrelsen, CVR-nr. 25992180, København. 

Information om tilsynsmyndighed og klageinstans 

I de vilkår og regler, hvor det er relevant, har vi ændret teksten vedrørende tilsyn og klager, så det fremgår at: 

  • Banken som filial af Nordea Bank Abp kommer under tilsyn af Finansinspektionen i Finland og Den Europæiske Centralbank (ECB)
  • Banken vil fortsat være underlagt tilsyn af Finanstilsynet i Danmark som følge af dansk lovgivning. 

Information om andre vilkårsændringer og Politik om databehandling

”Generelle vilkår for privatkunder” og ”Generelle vilkår for erhvervskunder” er opdateret og i ”Generelle vilkår for erhvervskunder” er der foretaget ændring af modregningsadgangen. 

I ”Vilkår for betalingskonti til privatkunder” og i ”Vilkår for betalingskonti til erhvervskunder” fremgår det fortsat, at transaktioner mellem Nordea-enheder håndteres forskelligt afhængigt af om de udelukkende gennemføres i Danmark eller ej. Se nærmere nedenfor under det relevante faneblad, hvor du finder de nye vilkår.

I øvrigt sker der redaktionelle tilpasninger og ændringer. Se de enkelte vilkår og regler nedenfor. 

Politik om databehandling er tilpasset så det fremgår, at Nordea Bank Abp, Finland er dataansvarlig pr. 1. oktober 2018.

Om ændringer i vilkår og regler for betalingskonti samt kort- og andre betalingsrelaterede vilkår 

I forbindelse med ændringer i vilkår og regler vedrørende betalingskonti, kort og andre vilkår, der er omfattet af betalingslovens regler, skal vi informere om, at den enkelte kunde anses for at have godkendt de varslede ændringer i vilkår og regler, der er omfattet af betalingsloven, hvis kunden ikke inden ændringerne træder i kraft, har meddelt os, at ændringerne ikke kan godkendes.  Kan ændringerne ikke godkendes af kunden, betyder det, at kundens aftaler og betalingskonti ophører. 

Vi skal også informere om, at du/I har ret til at opsige aftaler og betalingskonti straks og vederlagsfrit, inden ændringerne træder i kraft. Som nævnt træder de ændrede vilkår automatisk i kraft fra 1. oktober 2018. 

Hvordan kommer de nye ændrede vilkår og regler til at se ud?

Under de tre nedenstående faneblade - ”Kort”, ”Digitale løsninger” og ”Øvrige vilkår” - kan du se vilkår og regler, der ændres fra 1. oktober 2018 som følge af flytningen.

Yderligere information

Du kan læse mere om flytningen af hovedsædet her eller ringe til os døgnet rundt på 7033333333Åbner i nyt vindue, hvis du har spørgsmål.