Hvad er Nordea Andel?

Nordea Andel er en kredit med pant i din andelsbolig. En billig finansieringsform, som giver størst mulig fleksibilitet.

  • Betal kun renter for dit træk på kreditten
  • Brug kreditten som opsparingskonto - og spar renter
  • Betal kreditten tilbage over maksimalt 30 år - heraf kan du vælge op til 10 år, hvor du ikke betaler afdrag på en del af kreditten

Nordea Andel fungerer som en kassekredit. Du kan til enhver tid indbetale det hævede beløb og helt eller delvist minimere din renteudgift. Det betyder, at du reelt set kun betaler renter af den del af kreditten du bruger.

Hvis kontoen er i plus, får du samme rente som på en Nordea Grundkonto. Du kan bruge kontoen som opsparingskonto, og du kan overføre penge via Netbank.

Få et bevis på, hvor meget du kan købe andelsbolig for

Der er ofte rift om de gode andelsboliger. Få et gratis lånebevis, der giver dig overblik over, hvor meget du kan købe for – så du kan slå til, når den rigtige andelsbolig dukker op.

Få dit bevis her

Fordele og ulemper

FordeleUlemper
Betal kun renter af dit træk på kredittenIkke muligt at tilknytte betalingskort
Stor økonomisk fleksibilitet - Indbetal din opsparing
og hæv den, hvis du får brug for pengene og spar renteudgifter i mellemtiden
Mulighed for i en periode kun at betale renter.
Du kan få afdragsfrihed på op til 50 pct. af andelens værdi. Afviklingen af kreditten kan
du vente med at starte til om 10 år, og selve
kreditten kan løbe i op til 30 år

Løbetid på kreditten og afdragsfrihed

Nordea Andel kan have en løbetid på op til 30 år.

Du kan vælge at have afdragsfrihed på op til 50 pct. af andelens værdi i op til 10 år. I denne periode betaler du således kun renter af dit træk på kreditten. Afviklingen af kreditten kan du vente med at starte på til om 10 år. Eventuel belåning ud over de 50 pct. af andelens værdi skal være med afvikling.

Tilbagebetaling og indfrielse

Nordea Andel kan være med eller uden afvikling. Renter og afvikling på kreditten bliver hævet på en af dine øvrige konti. Når kreditten afvikles sker det efter annuitetsprincippet.

Uanset om du betaler kreditten tilbage løbende eller kun betaler renter, kan du til enhver tid spare op på kontoen, og på den måde betale kreditten helt eller delvist tilbage. Derved minimerer du samtidig renteudgifterne på kreditten. Du kan til enhver tid hæve din opsparing igen.

Kreditten skal være afviklet senest 30 år efter den er stillet til rådighed.

Når afvikling starter, skal afviklingen ske, så kredittens samlede løbetid ikke overstiger 30 år fra udbetalingstidspunktet. Ved en afdragsfri periode på 5 år, skal kreditten afvikles over maksimalt 25 år.

Lånet kan til enhver tid indfris til kurs 100.

Karakteristika ved fast og variabel rente

Karakteristika ved fast og variabel rente:

Fast rente
Variabel rente
Renten er fast i låneperioden
Renten kan variere i låneperioden
Renten er ofte højere end en variabel rente
Renten er ofte lavere end en fast rente

Manglende overholdelse af forpligtelser (tilbagebetaling)

Hvis der ikke betales renter eller afdrag til tiden kan banken forlange lånet indfriet. Misligholdelse af lånet kan føre til tvangsrealisation af den stillede sikkerhed.

Priser og renter
Vilkår

Priser og renter

Renter for Nordea Andel med afvikling.
SpecifikationVariabel rente
Udlånsrente5,25 – 8,60%
Priser for Nordea Andel med afvikling.
SpecifikationPris
Dokumentgebyr2.900,00 kr.
Bevillingsprovision ( max 7.500 kr.)0,50 %
Vurderingsgebyr1.950,00 kr.

Hertil kommer omkostninger til det offentlige for tinglysning og evt. vurdering af ejendommen.

Laveste rente i spændet:

Eksempel på omkostninger ved Nordea Andel med afvikling, hvor der stilles sikkerhed for lånet indenfor 0-95 pct. af boligens værdi.

Ved et lån med variabel rente og annuitetsafvikling, hvor hovedstolen er 500.000 kr. vil der efter stiftelsesomkostninger blive udbetalt 483.550 kr. Stiftelsesomkostningerne udgør kr. 16.450 kr. hvoraf 9.125 kr. er tinglysningsafgift. Med den nuværende debitorrente på 5,35 pct. og en løbetid på 30 år er ÅOP 5,66 pct., forudsat at der betales 8.298 kr. i rente og afdrag pr. kvartal. Det samlede beløb, der skal betales tilbage vil være 995.485 kr., hvoraf de samlede omkostninger udgør 495.485 kr.   

Højeste rente i spændet:

Eksempel på omkostninger ved Nordea Andel med afvikling, hvor der stilles sikkerhed for lånet indenfor 0-95 pct. af boligens værdi.

Ved et lån med variabel rente og annuitetsafvikling, hvor hovedstolen er 500.000 kr. vil der efter stiftelsesomkostninger blive udbetalt 483.550 kr. Stiftelsesomkostningerne udgør kr. 16.450 kr. hvoraf 9.125 kr. er tinglysningsafgift. Med den nuværende debitorrente på 8,88 pct. og en løbetid på 30 år er ÅOP 9,26 pct., forudsat at der betales 11.658 kr. i rente og afdrag pr. kvartal. Det samlede beløb, der skal betales tilbage vil være 1.397.774 kr., hvoraf de samlede omkostninger udgør 897.774 kr.   

Renter for Nordea Andel med afdragsfrihed på op til 50 pct. af andelens værdi.
SpecifikationVariabel rente
Udlånsrente5,55 – 8,60 %  
Priser for Nordea Andel med afdragsfrihed på op til 50 pct. af andelens værdi.
SpecifikationPris
Dokumenter2.900,00 kr.
Bevillingsprovision (max. 7.500 kr.)0,50 %
Vurderingsgebyr1.950,00 kr.

Hertil kommer omkostninger til det offentlige for tinglysning og evt. til vurdering af ejendommen.

Laveste rente i spændet:

Eksempel på omkostninger ved Nordea Andel med afdragsfrihed, hvor der stilles sikkerhed for lånet indenfor 0-50 pct. af boligens værdi.

Ved et stående lån med variabel rente, hvor hovedstolen er 500.000 kr. vil der efter stiftelsesomkostninger blive udbetalt 483.550 kr. Stiftelsesomkostningerne udgør 16.450 kr. hvoraf 9.125 kr. er tinglysningsafgift. Med den nuværende debitorrente på 5,67 pct. og en løbetid på 30 år er ÅOP 5,90 pct., forudsat at der betales 6.938 kr. i rente pr. kvartal. Det samlede beløb, der skal betales tilbage vil være 1.332.500 kr., hvoraf de samlede omkostninger udgør 832.500 kr.   

Højeste rente i spændet:

Eksempel på omkostninger ved Nordea Andel med afdragsfrihed, hvor der stilles sikkerhed for lånet indenfor 0-50 pct. af boligens værdi.

Ved et stående lån med variabel rente, hvor hovedstolen er 500.000 kr. vil der efter stiftelsesomkostninger blive udbetalt 483.550 kr. Stiftelsesomkostningerne udgør 16.450 kr. hvoraf 9.125 kr. er tinglysningsafgift. Med den nuværende debitorrente på 8,88 pct. og en løbetid på 30 år er ÅOP 9,21 pct., forudsat at der betales 10.750 kr. i rente pr. kvartal. Det samlede beløb, der skal betales tilbage vil være 1.790.000 kr., hvoraf de samlede omkostninger udgør 1.290.000 kr.   

Vilkår

For at få pant i andelsboligen udstedes et ejerpantebrev, som du pantsætter til sikkerhed for Nordea Andel. Ejerpantebrevet udstedes med samme størrelse som Nordea Andel.

For yderligere information om Nordeas regler for lån og kreditter se Generelle vilkår for Privatkunder

Er andelsboligen ejet af flere personer, skal alle personer være ejere af Andelsboliglånet.

Det er et krav fra Nordeas side, at ejendommen er brandforsikret. 

Rentesatsen er variabel og fastsættes indenfor et rentespænd. Rentefastsættelsen sker på baggrund af en vurdering af individuelle forhold. Rentesatsen kan ændres af Nordea, jf. Generelle vilkår for privatkunder samt Almindelige bestemmelser for lån og kreditter til private formål.

Læs mere om vores andre lån til andelsboligkøb

Andelsboliglån

Banklån med en variabel rente til køb eller belåne friværdi i andelsbolig. Lånet er til dig, der ønsker at afvikle på gælden.

Rente: Variabel

Afdragsfrihed: Ikke muligt

Andelsboliglån Fast Rente

Banklån med en fast rente til køb eller belåning af friværdi i andelsbolig. Lånet er til dig, der ønsker at afvikle din gæld og lægger vægt på tryghed.

Rente: Fast i 3, 5, 7 eller 10 år

Afdragsfrihed: Ikke muligt