Hvad er Andelsboliglån?

Andelsboliglån er et banklån med pant i din andelsbolig. Lånet er til dig, der gerne vil betale løbende af på dit lån med en variabel rente.

Andelsboliglån er til dig:

  • Der har en klar plan for afvikling af dit lån.
  • Der ønsker tryghed, fordi lånet er afdraget indenfor den aftalte løbetid.
  • Der ønsker fleksibilitet til at kunne ændre på lånet – fx forkorte løbetiden, indfri delvist eller helt før udløb.

Andelsboliglån kan bruges til både køb af andelsbolig og til at låne i friværdi i andelsboligen. Lånet er med 1. prioritets pant i din andelsbolig. Du kan vælge at tilbagebetale lånet i op til 30 år, og du kan vælge, om du vil betale ydelsen pr. måned eller kvartal.

Ønsker du en fast rente på dit lån? Læs om Andelsbolig Fast Rente.

Få et gratis bevis på, hvor meget du kan købe andelsbolig for

Som regel er der rift om de gode andelsboliger. Et lånebevis er et lånetilbud og et godt udgangspunkt for at handle, når du finder den rigtige andelsbolig

Få dit bevis på, hvor meget du kan købe andelsbolig for

Fakta om Andelsboliglån

RenteVariabel rente .
LøbetidOp til 30 år.
AfdragsfrihedDer er ikke mulighed for afdragsfrihed.
Afdrag

Andelsboliglånet ydes som et lån og skal være afviklet indenfor 30 år. 

Ønsker du en fast rente på dit andelsboliglån i 3, 5, 7 eller 10 år? Læs mere om vores fastforrentede andelsboliglån.

Fordele og ulemper

Fordele Ulemper 
Den billigste form for andelsboligfinansiering i banken, 
hvis du har mulighed for at lave det som 1. prioritets
pant i din andelsbolig og ikke har brug for fleksibilitet. 
Et variabelt forrentet lån stiller større krav til din økonomi, da den skal kunne tåle udsving i renten.
Løbetid op til 30 år.Ikke mulighed for afdragsfrihed.

Løbetid på lån og afdragsfrihed

Andelsboliglånet kan have en løbetid i op til 30 år. Der er ikke mulighed for afdragsfrihed på lånet.

Tilbagebetaling og indfrielse

Andelsboliglånet ydes som et lån og skal senest være afviklet efter 30 år. 

Du har mulighed for at foretage ekstraordinære tilbagebetalinger på lånet som vil blive nedskrevet med beløbet. Lånebeløbet kan dog ikke hæves igen uden at der er tale om en ny låneansøgning. 

Du kan til enhver tid indfri lånet til kurs 100. 

Værd at vide om fast og variabel rente

Det du skal være opmærksom på ved henholdsvis fast og variabel rente:

Fast renteVariabel rente
Renten er fast i låneperioden.
Renten kan variere i låneperioden.
Renten er ofte højere end en variabel rente.
Renten er ofte lavere end en fast rente.

Manglende overholdelse af forpligtelser

Hvis der ikke betales renter eller afdrag til tiden kan banken forlange lånet indfriet. Misligholdelse af lånet kan føre til tvangsrealisation af den stillede sikkerhed. Det vil ofte betyde, at andelsboligen skal sælges, for at lånet kan betales tilbage.

Priser, renter og vilkår

Priser og renter
Vilkår

Priser og renter

Rente for Andelsboliglån med afvikling
SpecifikationVariabel rente
UdlånsrenteRentespænd: 5,00 – 8,35 % 
Priser for Andelsboliglån med afvikling
SpecifikationPris
Dokumentgebyr2.900,00 kr.
Bevillingsprovision (max. 7.500 kr.)0,50 %
Vurderingsgebyr1.925,00 kr.

Dertil kommer omkostninger til det offentlige for tinglysning og evt. til vurdering af ejendommen.
* Andelsboliglån gives på baggrund af danboligs vurdering af andelsboligens værdi.

Laveste rente i spændet:

Eksempel på omkostninger ved Andelsboliglån, hvor der stilles sikkerhed for lånet indenfor 0-95 pct. af boligens værdi.

Ved et lån med variabel rente og annuitetsafvikling, hvor hovedstolen er 500.000 kr. vil der efter omkostninger samt tinglysningsafgift blive udbetalt 483.550 kr. Tinglysningsafgift udgør 9.125 kr. Med den nuværende debitorrente på 5,09 pct. og en løbetid på 30 år er ÅOP 5,39 pct., forudsat at der betales 8.067 kr. i rente og afdrag pr. kvartal. Det samlede beløb, der skal betales tilbage vil være 967.774 kr., hvoraf de samlede omkostninger udgør 467.774 kr.   

Højeste rente i spændet:

Eksempel på omkostninger ved Andelsboliglån, hvor der stilles sikkerhed for lånet indenfor 0-95 pct. af boligens værdi.

Ved et lån med variabel rente og annuitetsafvikling, hvor hovedstolen er 500.000 kr. vil der efter omkostninger samt tinglysningsafgift blive udbetalt 483.550 kr. Tinglysningsafgift udgør 9.125 kr. Med den nuværende debitorrente på 8,62 pct. og en løbetid på 30 år er ÅOP 8,99 pct., forudsat at der betales 11.392 kr. i rente og afdrag pr. kvartal. Det samlede beløb, der skal betales tilbage vil være 1.366.019 kr., hvoraf de samlede omkostninger udgør 866.019 kr.   

Vilkår


For at få pant i andelsboligen udstedes et ejerpantebrev, som du pantsætter til sikkerhed for Andelsboliglån. Ejerpantebrevet udstedes med samme størrelse som Andelsboliglån.
For yderligere information om Nordeas regler for lån og kreditter se generelle vilkår for privatkunder.

Er andelsboligen ejet af flere personer, skal alle personer være ejere af Andelsboliglånet.

Det er et krav fra Nordeas side, at ejendommen er brandforsikret.

Rentesatsen er variabel og kan ændres af Nordea, jf. Generelle vilkår for privatkunder.

Læs mere om vores andre lån til andelsboligkøb

Andelsboliglån Fast Rente

Banklån med en fast rente til køb eller belåning af friværdi i andelsbolig. Lånet er til dig, der ønsker at afvikle din gæld og lægger vægt på tryghed.

Rente: Fast i 3, 5, 7 eller 10 år

Afdragsfrihed: Ikke muligt

Nordea Andel

Banklån med variabel rente til køb eller belåning af friværdi i andelsbolig. Få økonomisk fleksibilitet og mulighed for opsparing på kontoen, der kan minimere dine renteudgifter.

Rente: Variabel

Afdragsfrihed: Muligt