Andelsboliglån Fast Rente

Andelsboliglån Fast Rente er til dig, der ønsker at afvikle på din gæld og samtidig få tryghed for at ydelsen ikke kan ændre sig i en periode på 3, 5, 7 eller 10 år. Du kan overveje Andelsboliglån Fast Rente, når du ønsker at købe andelsbolig eller vil låne i din friværdi.

Andelsboliglån Fast Rente er et lån med pant i din andelsbolig, og er til dig der gerne vil have tryghed for at din ydelse ikke kan stige i en kort eller længere periode.

Du bør overveje Andelsboliglån Fast Rente, når:

  • du har en klar plan for afvikling af lånet
  • du gerne vil have tryghed for at lånet er tilbagebetalt inden for den aftalte løbetid
  • du ønsker at låse din rente fast i en kortere eller længere periode
  • du ønsker fleksibilitet med hensyn til at indfri lånet delvist eller helt før udløb, uden det koster ekstra.

Andelsboliglån Fast Rente er et lån med rentesikring i en periode på 3, 5, 7 eller 10 år. Afhængig af lånets løbetid, kan renten sikres i en del af løbetiden eller i den fulde løbetid hvis løbetiden ligger indenfor 3 til 10 år. Når rentesikringsperioden udløber bliver lånet automatisk ændret til et lån med variabel rente. Herefter er det muligt at oprette et nyt Andelsboliglån Fast Rente med en ny periode med rentesikring.

Lånet kan benyttes til både køb af andelsbolig og belåning af friværdi i andelsboligen.

Du kan vælge at tilbagebetale lånet i op til 30 år og du kan vælge om du vil betale ydelsen pr. måned eller kvartal.

I Nordea har vi et team af eksperter, der gennemgår andelsboligforeningen, der gør, at vi kan giver dig den bedste rådgivning når du vil købe andelsbolig.

Start med at få et lånebevis til andelsbolig

Med et lånebevis ved du, hvor meget du har råd til at købe bolig for

Ansøg om lånebevis til andelsbolig nu

Fordele og ulemper

FordeleUlemper
Der kan tilknyttes fast rente i en periode på 3, 5, 7 eller 10 år Renten er ofte højere end en variabel rente
Andelsboliglånet kan have en løbetid i op til 30 år.Der er ikke mulighed for afdragsfrihed på lånet.
Lånet kan indfries før tid enten helt eller delvist uden omkostninger

Løbetid på lån og afdragsfrihed

Andelsboliglånet Fast Rente er et annuitetslån og skal senest være afviklet efter 30 år. Der er ikke mulighed for afdragsfrihed på Andelsboliglån Fast Rente.

Tilbagebetaling og indfrielse

Du har mulighed for at foretage ekstraordinære tilbagebetalinger på lånet, som vil blive nedskrevet med beløbet. Lånebeløbet kan dog ikke hæves igen, uden at der er tale om en ny låneansøgning. 

Du kan til enhver tid indfri lånet til kurs 100.

Karakteristika ved fast og variabel rente

Karakteristika ved fast og variabel rente
Lån med rentesikringVariabel rente
Renten er fast i hele eller dele af lånets løbetidRenten kan variere i låneperioden 
Renten er ofte højere end en variabel rente Renten er ofte lavere end en fast rente 

Manglende overholdelse af forpligtelser (tilbagebetaling)

Hvis der ikke betales renter eller afdrag til tiden kan banken forlange lånet indfriet. Misligholdelse af lånet kan føre til tvangsrealisation af den stillede sikkerhed.

Priser og renter

Priser og renter

Renter for Andelsboliglån Fast Rente
SpecifikationRente
Andelsboliglån Fast Rente inkl. nedenstående rentetillæg7,15 - 11,90%
Rentetillæg for fast rente:

3 år

3,15%
5 år3,90%
7 år4,50%
10 år4,90 %
Priser på Andelsboliglån Fast rente
SpecifikationPris
Dokumentgebyr2.500 kr.
Bevillingsprovision (max. 5.000 kr.)0,5%
Vurderingsgebyr*1.860,00 kr.

Dertil kommer omkostninger til det offentlige for tinglysning og evt. til vurdering af ejendommen.

* Andelsboliglån Fast Rente gives på baggrund af danboligs vurdering af andelsboligens værdi.

Eksempel på omkostninger ved Andelsboliglån Fast Rente, hvor der stilles sikkerhed for lånet.

Laveste rente i spændet:

Ved et lån med fast rente i 3 år og annuitetsafvikling, hvor hovedstolen er 500.000 kr. vil der efter stiftelsesomkostninger samt tinglysningsafgift blive udbetalt 484.110 kr. Tinglysningsafgift udgør 9.030 kr. Med den nuværende debitorrente på 4,82 pct. og en løbetid på 30 år er ÅOP 5,10 pct., forudsat at der betales 10.148 kr. i rente og afdrag pr. kvartal. Det samlede beløb, der skal betales tilbage vil være 915.409 kr., hvoraf de samlede omkostninger udgør 415.409 kr.    

 Se ÅOP på Andelsboliglån mm.

Højeste rente i spændet:

Ved et lån med fast rente i 10 år og annuitetsafvikling, hvor hovedstolen er 500.000 kr. vil der efter stiftelsesomkostninger samt tinglysningsafgift blive udbetalt 484.110 kr. Tinglysningsafgift udgør 9.030 kr. Med den nuværende debitorrente på 11,06 pct. og en løbetid på 30 år er ÅOP 11,50 pct., forudsat at der betales 15.330 kr. i rente og afdrag pr. kvartal. Det samlede beløb, der skal betales tilbage vil være 1.482.383 kr., hvoraf de samlede omkostninger udgør 982.383 kr.  

 

Se ÅOP på Andelsboliglån mm.

Vilkår

Priser og renter

Renter for Andelsboliglån Fast Rente
SpecifikationRente
Andelsboliglån Fast Rente inkl. nedenstående rentetillæg7,15 - 11,90%
Rentetillæg for fast rente:

3 år

3,15%
5 år3,90%
7 år4,50%
10 år4,90 %
Priser på Andelsboliglån Fast rente
SpecifikationPris
Dokumentgebyr2.500 kr.
Bevillingsprovision (max. 5.000 kr.)0,5%
Vurderingsgebyr*1.860,00 kr.

Dertil kommer omkostninger til det offentlige for tinglysning og evt. til vurdering af ejendommen.

* Andelsboliglån Fast Rente gives på baggrund af danboligs vurdering af andelsboligens værdi.

Eksempel på omkostninger ved Andelsboliglån Fast Rente, hvor der stilles sikkerhed for lånet.

Laveste rente i spændet:

Ved et lån med fast rente i 3 år og annuitetsafvikling, hvor hovedstolen er 500.000 kr. vil der efter stiftelsesomkostninger samt tinglysningsafgift blive udbetalt 484.110 kr. Tinglysningsafgift udgør 9.030 kr. Med den nuværende debitorrente på 4,82 pct. og en løbetid på 30 år er ÅOP 5,10 pct., forudsat at der betales 10.148 kr. i rente og afdrag pr. kvartal. Det samlede beløb, der skal betales tilbage vil være 915.409 kr., hvoraf de samlede omkostninger udgør 415.409 kr.    

 Se ÅOP på Andelsboliglån mm.

Højeste rente i spændet:

Ved et lån med fast rente i 10 år og annuitetsafvikling, hvor hovedstolen er 500.000 kr. vil der efter stiftelsesomkostninger samt tinglysningsafgift blive udbetalt 484.110 kr. Tinglysningsafgift udgør 9.030 kr. Med den nuværende debitorrente på 11,06 pct. og en løbetid på 30 år er ÅOP 11,50 pct., forudsat at der betales 15.330 kr. i rente og afdrag pr. kvartal. Det samlede beløb, der skal betales tilbage vil være 1.482.383 kr., hvoraf de samlede omkostninger udgør 982.383 kr.  

 

Se ÅOP på Andelsboliglån mm.

Vilkår

For at få pant i andelsboligen udstedes et ejerpantebrev, som du pantsætter til sikkerhed for Andelsboliglån Fast Rente. Ejerpantebrevet udstedes med samme størrelse som Andelsboliglån Fast Rente. 

For yderligere information om Nordeas regler for lån og kreditter se generelle vilkår for privatkunder og Almindelige bestemmelser for lån og kreditter til private formål

Er andelsboligen ejet af flere personer, skal alle personer være ejere af Andelsboliglån Fast Rente. 

Det er et krav fra Nordeas side, at ejendommen er brandforsikret. 

Rentesatsen er fast i 3, 5, 7 eller 10 år. Herefter vil lånet automatisk bliver ændret til lån med variabel rente. Renten er fast i den aftalt periode. Den variable rentesats kan ændres af Nordea, jf. Generelle vilkår

Læs mere om vores andre lån til andelsboligkøb

Nordea Andel

Banklån med variabel rente til køb eller belåne friværdi i andelsbolig. Få økonomisk fleksibilitet og få mulighed for opsparing på kontoen, der kan minimerer dine renteudgifter.

Rente: Variabel

Afdragsfrihed: Muligt

Andelsboliglån

Banklån med en attraktiv variabel rente til køb eller belåne friværdi i andelsbolig. Lånet er til dig, der ønsker at afvikle på gælden.

Rente: Variabel

Afdragsfrihed: Ikke muligt