Chat Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue
Fly på bakken ovenfra

Valutaobligationer

Nordeas valutaobligationer følger udviklingen i en række forskellige udenlandske valutaer.

Hvad er valutaobligationer?

Valutaobligationer – et enkelt alternativ til investering i udenlandske obligationer

Valutaobligationerne er konstrueret, så de svarer til en placering i obligationer fra de pågældende lande i lokal valuta. Det vil sige, at du kan opnå en rente, der afhænger af det pågældende lands lokale renteniveau i obligationens løbetid, og at du er fuldt eksponeret over for udviklingen i landets valuta.

Sådan fungerer valutaobligationer

Nordea tilbyder derfor en række valutaobligationer, som følger udviklingen i en række forskellige udenlandske valutaer. Valutaobligationerne er konstrueret, så de svarer til en placering i obligationer fra de pågældende lande i lokal valuta. Det vil sige, at du kan opnå en rente, der afhænger af det pågældende lands lokale renteniveau i valutaobligationens løbetid, og at du er fuldt eksponeret over for udviklingen i landets valuta. Valutaeksponeringen betyder, at du vil opnå en kursgevinst, hvis det pågældende lands valuta styrkes over for danske kroner. Skulle det pågældende lands valuta svækkes over for danske kroner, vil du opleve et kurstab, og teoretisk set kan du miste hele det investerede beløb samt den mistede forrentning af en alternativ investering i løbetiden. Dette forudsætter dog, at det pågældende lands valuta bliver værdiløs målt i danske kroner.

Valutaobligationer udstedes af Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland. Obligationerne udstedes i danske kroner og kan derfor opbevares i dansk depot og handles til samme kurtage som danske obligationer. Bemærk at Nordeas forventning til den fremtidige udvikling i valutaerne ændrer sig løbende.

Brochure

Brochure

Valutaobligationer er komplekse værdipapirer. Du bør derfor sætte dig grundigt ind i, hvorledes valutaobligationer virker, inden du begynder at handle. I vores brochure, som du kan se nedenfor, kan du finde relevante oplysninger.

Valutaobligation cover pageÅbner i nyt vindue
Analyse
Mere om valutaobligationer
Priser
Disclaimer
Skat

Vil du handle valutaobligationer?

Vil du handle valutaobligationer

Handle i Nordea Investor Åbner i nyt vindue