Fly på bakken ovenfra

Valutaobligationer

Nordeas valutaobligationer følger udviklingen i en række forskellige udenlandske valutaer.

Hvad er valutaobligationer?

Valutaobligationer – et enkelt alternativ til investering i udenlandske obligationer

Valutaobligationerne er konstrueret, så de svarer til en placering i obligationer fra de pågældende lande i lokal valuta. Det vil sige, at du kan opnå en rente, der afhænger af det pågældende lands lokale renteniveau i obligationens løbetid, og at du er fuldt eksponeret over for udviklingen i landets valuta.

Sådan fungerer valutaobligationer

Nordea tilbyder derfor en række valutaobligationer, som følger udviklingen i en række forskellige udenlandske valutaer. Valutaobligationerne er konstrueret, så de svarer til en placering i obligationer fra de pågældende lande i lokal valuta. Det vil sige, at du kan opnå en rente, der afhænger af det pågældende lands lokale renteniveau i valutaobligationens løbetid, og at du er fuldt eksponeret over for udviklingen i landets valuta. Valutaeksponeringen betyder, at du vil opnå en kursgevinst, hvis det pågældende lands valuta styrkes over for danske kroner. Skulle det pågældende lands valuta svækkes over for danske kroner, vil du opleve et kurstab, og teoretisk set kan du miste hele det investerede beløb samt den mistede forrentning af en alternativ investering i løbetiden. Dette forudsætter dog, at det pågældende lands valuta bliver værdiløs målt i danske kroner.

Valutaobligationer udstedes af Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland. Obligationerne udstedes i danske kroner og kan derfor opbevares i dansk depot og handles til samme kurtage som danske obligationer. Bemærk at Nordeas forventning til den fremtidige udvikling i valutaerne ændrer sig løbende.

Brochure

Brochure

Valutaobligationer er komplekse værdipapirer. Du bør derfor sætte dig grundigt ind i, hvorledes valutaobligationer virker, inden du begynder at handle. I vores brochure, som du kan se nedenfor, kan du finde relevante oplysninger.

Valutaobligation cover pageÅbner i nyt vindue
Analyse
Mere om valutaobligationer
Priser
Disclaimer
Skat

Brochure

Valutaobligationer er komplekse værdipapirer. Du bør derfor sætte dig grundigt ind i, hvorledes valutaobligationer virker, inden du begynder at handle. I vores brochure, som du kan se nedenfor, kan du finde relevante oplysninger.

Valutaobligation cover pageÅbner i nyt vindue

Mere om valutaobligationer

Nordeas valutaobligationer udstedes under Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland EMTN-program. De eksakte vilkår for en respektivt valutaobligation forefindes i de endelige vilkår samt Basisprospektet. Det er vigtigt, at du læser disse, inden du køber en valutaobligation. Du finder de endelige vilkår og Basisprospektet på de enkelte produktsider. Derudover kan du finde Basisprospektet på nordea.comÅbner i nyt vindue.

I henhold til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter har valutaobligationer mærkningskategori: Rød. 
Læs mere herÅbner i nyt vindue.

Du kan købe Nordeas valutaobligationer i Nordea Investor. Kom i gang med Nordea InvestorÅbner i nyt vindue.

Disclaimer

Nordea Markets er handelsnavnet for Nordeas internationale kapitalmarkedsaktiviteter.

Oplysningerne i dette materiale er udelukkende ment som generel information og henvender sig alene til de modtagere, som materialet er rettet mod. Vurderinger samt øvrige oplysninger i materialet er gældende pr. udgivelsesdatoen og kan ændres uden varsel. Dette er ikke en udtømmende beskrivelse af det omtalte produkt eller de dermed forbundne risici, og der gives ingen garanti for, at oplysningerne er nøjagtige eller komplette. Materialet er gennemgået omhyggeligt, og vurderingerne er foretaget efter vores bedste skøn.

Oplysningerne i dette materiale er ikke investeringsrådgivning og skal ej heller ses som et tilbud om eller en opfordring til køb eller salg af finansielle instrumenter. Oplysningerne heri tager ikke højde for bestemte modtageres investeringsformål, finansielle situation eller behov. Det tilrådes altid at indhente relevant og konkret professionel rådgivning, inden der træffes investerings- eller kreditbeslutninger. Det bemærkes, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast.

Nordea Markets er ikke rådgiver for så vidt angår juridiske, skattemæssige, regnskabsmæssige eller lovgivningsmæssige forhold. Dette dokument må ikke gengives, distribueres eller offentliggøres uden forudgående skriftligt tilsagn fra Nordea Markets.

Skat

Find hjælp til årsopgørelsen og se de historiske skattekurser på lagerbeskattet Nordea produkter og udstedere vi samarbejder med her.
Du kan finde kurser på lagerbeskattet Nordea Invest fonde, udenlandske fonde, certifikater, strukturerede produkter og valutaobligationer.

Vil du handle valutaobligationer?

Vil du handle valutaobligationer

Handle i Nordea Investor Åbner i nyt vindue