Ny rente på rentetilpasningslån

Skal du have ny rente på dit Rentetilpasningslån 1. januar 2018? Er du i tvivl om, hvilke muligheder du har?

Nordea afholder tirsdag den 26. september kl.19.30-20.00 et webinar om refinansiering, hvor vi vil fortælle mere om vores forventninger til den kommende rente, og hvilke muligheder du har. Tilmeld dig til webinaret her. Åbner i nyt vindue 

Du kan også vælge at læse mere på denne side. Her kan du få information om den aktuelle renteÅbner i nyt vinduefølge auktionen, som afholdes medio november eller se vores anbefalinger med mere.

Anbefaling Dine muligheder Regulering af refinansieringsrisiko Anbefaling

Ud fra det nuværende lave renteniveau anbefaler vi generelt, at du overvejer at omlægge dit lån til fast rente.

Før du beslutter dig for at skifte lån, bør du forholde dig til, hvordan du mener, renten vil udvikle sig på både kort og lang sigt. Læs Nordeas renteforventninger.  

Du har også mulighed for at finde ud af, hvilket lån der passer til dig, brug vores Låneguide.

Har du et Rentetilpasningslån med 1-årig refinansiering
Vi anbefaler, at du omlægger dit lån til fast rente eller vælger et Rentetilpasningslån med enten 3 eller 5 år mellem rentetilpasningerne. Dermed sikrer du renten i en længere periode og reducerer samtidig omkostningerne ved kursskæring.

Har du et Rentetilpasningslån med 2 eller 4 årig refinansiering 
Hvis du har et Rentetilpasningslån, hvor renten refinansieres hvert 2. eller 4. år, anbefaler vi, at du ændrer dit lån enten i form af omlægning til fast rente eller ved ændring til 3 eller 5 år mellem refinansieringerne. Da lånene er i meget små serier, kan det betyde, at du risikerer at betale en højere rente ved refinansiering samt at lånet kan blive dyrt at indfri.

Har du et Rentetilpasningslån med 3 eller 5 årig refinansiering 
Vi anbefaler generelt at omlægge dit lån til fast rente. Hvis du stadig ønsker variabel rente, anbefaler vi, at du beholder dit lån eller overvejer Kort Rente lånet.

Afdragsfrihed
Har du et lån uden afvikling, skal du overveje, om det er ved at være tid til at begynde at afvikle dit lån. Du kan starte afvikling på dit afdragsfrie lån uden at ændre din lånetype. 

Hvis du har et Rentetilpasningslån, hvor afdragsfriheden udløber, starter afviklingen ved refnansiering af lånet. Hvis du ingen ændringer foretager, betyder det en stigende ydelse. 

Har du et Rentetilpasningslån i euro  
Hvis du ikke har indtægt i euro, anbefaler vi, at du lægger dit lån om til danske kroner på grund af valutarisikoen

Dine muligheder

Skifte perioden mellem refinansieringer 

 • Du kan skifte din periode mellem refinansiering på dit Rentetilpasningslån til fx 3 eller 5     år indtil 30. oktober 2017. Dette kan du gøre i eBolig. Du kan også vælge at chatte     med os eller ringe til os på telefon 70330130, hvor vi er tilgængelige hele ugen mellem     kl. 8-20.
 • Du har mulighed for allerede nu at sikre din rente for den kommende periode, hvis du     ønsker at kende renten. Kontakt os på telefon 70330130.

Omlæg dit lån uden provenu    

 • Du har mulighed for at omlægge dit lån til en anden låntype indtil 30. oktober 2017 i     eBolig. Du kan også vælge at chatte med os eller ringe til os på telefon 70330130,     hvor vi er tilgængelige hele ugen mellem kl. 8-20.

Omlæg dit lån med provenu

 • Hvis du overvejer at låne flere penge i din ejendom, er det en god mulighed for at se     på hele finansieringen. Kontakt os inden 6. oktober 2017 på telefon 70330130.

Etablere/forlænge/forkorte afdragsfrihed

 • Ønsker du at etablere, forlænge eller forkorte afdragsfrihed på dit lån, skal du kontakte     os  på telefon 70330130 inden 6. oktober 2017, så vi kan aftale nærmere.

Behold nuværende lån

 • Du har mulighed for allerede nu at sikre din rente for den kommende periode, hvis du     ønsker at kende renten kontakt os på telefon 70330130.
 • Hvis du ikke ønsker at ændre dit lån, skal  du ikke foretager dig noget, da lånet     automatisk refinansieres. Følg med i auktionenÅbner i nyt vindue

Det lave renteniveau betyder, at det lige nu er et godt tidspunkt at overveje at omlægge dit realkreditlån.

Hvis du har et Rentetilpasningslån, bør du overveje at omlægge til et lån med fast rente eller flere år i mellem refinansieringerne, så du kan være sikker på at have en lav rente i mange år. 

Med obligationslån med fast rente får du:

 • Fast og kendt rente og afdrag i resten af lånets løbetid. Mulighed for at skære af din     restgæld, hvis renten stiger.
 • Du bør overveje et obligationslån med fast rente, hvis du tror, renten vil stige, og du     gerne vil sikre dig en lav fast rente.
 • Den månedlige betaling på et obligationslån med fast rente er lidt højere end på fx et     Rentetilpasningslån, men forskellen kan mindskes ved at forlænge løbetiden på lånet.

Hvis du vil beholde dit lån med variabel rente, anbefaler vi, at du overvejer Kort Rente eller Rentetilpasningslån med 3 eller 5 år mellem refinansieringerne.

Med Kort Rente får du:

 • Tilpasning af renten 2 gange årligt, og dermed altid hurtig justering i forhold til det     aktuelle renteniveau.
 • Refinansiering ca. hvert 3. år.
 • Lavere bidragssats end på et nuværende F1 eller F2.

Med Rentetilpasningslån med og uden afdrag får du: 

 • Lav kendt rente og afdrag i henholdsvis 3 eller 5 år. 
 • Færre refinansieringer og dermed reduceret kursskæring.

Renteudvikling

 • Før du beslutter dig for at skifte lån, bør du forholde dig til, hvordan du mener, renten     vil udvikle sig på både kort og langt sigt.

Afdragsfrihed

 • Hvis du ikke afdrager på dit lån i dag, bør du overveje at begynde at afdrage. For når     renten er lav, kan du bruge rentebesparelsen – og dermed den lavere månedlige     betaling – på at starte med at betale af på dit lån.

Læs mere om vores anbefaling

Regulering af refinansieringsrisiko

Folketinget har vedtaget lovgivning, der skal minimere den risiko, der er forbundet med refinansiering af realkreditlån.

Loven trådte i kraft 1. april 2014 for F1 og S1 lån og 1. januar 2015 for øvrige lån med refinansiering (fx F2-F10 og Kort Rente).

Loven i hovedtræk:

 • Loven regulerer den situation, hvor refinansiering ikke kan gennemføres som planlagt, fordi     der ikke er købere til obligationerne
 • Loven indfører mulighed for at forlænge løbetiden på de gamle obligationer med 1 år ad     gangen, hvis der ved refinansiering ikke er købere til de nye obligationer
 • For lån med refinansiering hvert 2. år eller hyppigere indføres desuden tvungen     løbetidsforlængelse på 1 år, hvis renten stiger med mere en 5 pct.point i forbindelse med     lånets refinansiering
 • Ved tvungen løbetidsforlængelse fastsættes renten på obligationen ud fra renten et år     tidligere tillagt 5 pct.point

Med loven flyttes en større del af refinansieringsrisikoen væk fra realkreditinstitutter og låntagere og over på obligationsinvestorerne, og det forventes derfor, at lånetagers rente fremadrettet bliver lidt højere. I tilfælde, hvor løbetiden på de gamle obligationer forlænges med 1 år, har det konsekvens for lånene, og kan i øvrigt betyde, at aftalt frekvens- eller profilskifte ikke kan gennemføres

Loven ændrer ikke ved, at vi fortsat anbefaler, at du overvejer at skifte til fast rente, Kort Rente eller sikrer din rente i mere end 1 år.

Læs mere om Regulering af refinansieringsrisiko.