Hvorfor vælge obligationslån?

Du kan overveje at vælge et Obligationslån, hvis du er ved at købe bolig, optage tillægslån eller overvejer at omlægge lån i din bolig, når:

  • Du gerne vil kende din rente og afdrag i hele lånets løbetid
  • Du prioriterer sikkerhed og tryghed højt

Hvad er et Obligationslån?

  • Obligationslån er et lån med fast rente i hele lånets løbetid.
  • Lånet har som udgangspunkt en løbetid op til 30 år.

Obligationerne bag lånet er konverterbare. Det betyder, at et Obligationslån altid kan indfries til kurs 100 ved termin, eller obligationerne bag lånet  kan opkøbes til markedskurs. 

Værdien af gælden ændrer sig med renteniveauet. Det betyder, at du har mulighed for at udnytte ændringerne i markedsrenten og omlægge dit lån for at opnå bedre vilkår:

Se andre lånemuligheder her. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os, så vi kan vejlede og rådgive dig om fordele og ulemper ved de forskellige lånemuligheder med udgangspunkt i din egen økonomi samt anbefale de for dig bedst egnede lån.

Læs mere om aktiv gældspleje af dit Obligationslån her.

Fordele ved Obligationslån med fast rente

  • Fra udstedelse af lånetilbud er  obligationsrenten og afdraget kendt i  hele lånets løbetid
  • Værdien af gælden falder ved stigning i renten. Ved fald i renten er stigningen af gælden begrænset til kurs 100
  • Mulighed for afdragsfrihed fra 1 år og op til 10 år
  • Jo længere løbetid obligationen har, jo mere ændrer kursen sig ved en renteændring, hvilket giver mulighed for aktiv gældspleje

Ulemper ved Obligationslån med fast rente

  • Renten/ydelsen er højere end på et realkreditlån med variabel rente
  • Afdragsfri periode skal bestemmes på det tidspunkt lånetilbuddet udstedes. Perioden er fast og en ændring af den afdragsfrie periode kræver omlægning af Obligationslånet

Værd at vide om Obligationslån

Løbetid
Afdragsfrihed
Tilbagebetaling og indfrielse
Gældspleje
Manglende overholdelse af forpligtelser (tilbagebetaling)
Priser og vilkår

Løbetid

Lånet har som udgangspunkt en løbetid op til 30 år.

Afdragsfrihed

Obligationslån kan ydes med afdragsfrihed i op til 10 år i helårs- og fritidsbolig. Afdragsfrie lån gives i en obligation med op til 10 års afdragsfrihed. En forudsætning for at opnå afdragsfrihed er, at obligationslånet har en løbetid på mellem 20 og 30 år. Afdragsfriheden starter ved udbetaling af lånet og vil altid udløbe 31. marts, 30. juni, 30. september eller 31. december. 

Læs mere om afdragsfrihed her.  

Se åbne fondskoder og kurser på obligationslån hos Nordea Kredit.

Tilbagebetaling

Du kan vælge et Obligationslån med afvikling eller afdragsfrihed. 

På lån med afvikling betaler du ud over rente og bidrag også et afdrag på lånet. Størrelsen af afdraget afhænger af din restløbetid, bidraget og renten på lånet.

Vælger du afdragsfrihed på dit Obligationslån, skal du være opmærksom på, at du i den afdragsfrie periode ikke betaler af på lånet, men du skal stadig betale renter og bidrag. Det betyder, at de afdrag, du ikke betaler i perioden, skal betales tilbage på et senere tidspunkt. Selvom du med afdragsfrihed vil komme til at sidde billigere her og nu, vil den samlede ydelse i resten af lånets løbetid altså ende med at blive højere, da du har kortere tid til at afvikle lånet.

Indfrielse

Obligationerne bag et Obligationslån er konverterbare. Det betyder, at et Obligationslån altid kan indfries til kurs 100 ved termin, eller obligationerne bag lånet kan opkøbes til markedskurs. 

Som privat kunde bliver du ikke beskattet af en evt. kursgevinst og har ikke fradrag for tab ved en evt. indfrielse før lånets udløb.

Gældspleje

Med et Obligationslån har du mulighed for at benytte dig af aktiv gældspleje. 

I Nordea kan du aftale en individuel overvågning af dit Obligationslån. Du vil blive kontaktet af os, når det er interessant at omlægge dit lån. Du bestemmer selv ved hvilken besparelse, du ønsker at blive kontaktet.

Du udnytter udsving i renteniveauet og kursen i lånets løbetid. Jo længere løbetid jo større chance for udsving.

Hvis renten stiger, falder kursen typisk på obligationen. Du har derfor mulighed for at opkonvertere, og reducere restgælden mod at betale en højere ydelse. 

Hvis renten falder, stiger kursen på obligationen, men da obligationen er konverterbar, har du en indfrielsesret til kurs 100 uanset markedskurs. Det giver mulighed for en nedkonvertering, hvor din ydelse som udgangspunkt falder, mens restgælden stiger. 

Læs mere om omlægning af lån og Gældspleje.

Manglende overholdelse af forpligtelser (tilbagebetaling)

Hvis der ikke betales renter eller afdrag til tiden kan Nordea Kredit forlange lånet indfriet. Misligholdelse af lånet kan føre til tvangsrealisation af den stillede sikkerhed.

Priser

På Obligationslån:

Renten og afdraget er kendt fra udbetaling af lånet og er kendt i hele lånets løbetid. Der betales en bidragssats til Nordea Kredit løbende. 

Bidragssatsen på lånet afhænger af boligens type, og hvor stor en del af boligens værdi, der belånes. Derudover afhænger bidragssatsen af valg af låntype, samt om lånet er med eller uden afvikling. Læs om realkredit bidragssatser.

Ydelsen kan ændres i løbet af lånets løbetid ved en bidragsændring og er forventeligt højere end på et Rentetilpasningslån eller Kort Rente lån. Der er omkostninger ved optagelse af lånet som fx. tinglysningsafgift til staten og gebyrer til Nordea og Nordea Kredit

Du kan her foretage beregninger ud fra forskellige løbetider og se eksempler på de omkostninger, der relaterer sig til låneoptagelse, ydelsen samt ÅOP ved det beregnede lån. Prøv boliglånsberegneren her.

Modsat lån med variabel rente, hvor kursværdien af gælden stort set er uændret, vil restgælden på et Obligationsllån falde ved en rentestigning. 

Ved et rentefald kan du omlægge dit Obligationslån til et nyt Obligationslån med en lavere rente og herved som udgangspunkt opnå en lavere ydelse.

Vilkår

Vi skal have et pantebrev på lånets hovedstol. Pantebrevet skal ligge inden for 80 pct. af boligens værdi for helårsboliger og 75 pct. for fritidsboliger. 

For fritidsboliger kan afdragsfriheden maksimalt udgøre 60 pct. af boligens værdi. 

Før du optager lånet, skal vi gennemgå din økonomi og din bolig skal vurderes, hvilket vi sørger for.  

Det er et krav fra Nordea Kredits side, at boligen er brandforsikret. 

På Nordea Kredit kan du læse mere om principper for realkreditbelåning i de Alm. Forretningsbetingelser. Find Nordea Kredits prisliste samt bidragssatser og se et eksempel på, hvordan bidragssatsen beregnes.Åbner i nyt vindue

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 
Helgeshøj Alle 33 
2630 Taastrup

Få et gratis bevis på, hvor meget du kan købe bolig for

Det kan stille dig stærkere på boligmarkedet, og giver dig mulighed for at handle hurtigt, når du finder den rigtige bolig. Med et lånebevis i hånden, kan du slå til, når du ser din drømmebolig. Du ansøger om et lånebevis online – og det er gratis.

Få et bevis på hvad du kan købe bolig for

Læs mere: