Chat Åbner i nyt vindue Ring til os Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue

Ny rente på rentetilpasningslån

Skal du have ny rente på dit Rentetilpasningslån? Er du i tvivl om, hvilke muligheder du har?

Her kan du læse vores anbefalinger og få information om den aktuelle rentefølge auktionen og se endeligt resultat for seneste auktion

Udnyt den lave rente

Ud fra det nuværende lave renteniveau anbefaler vi generelt, at du overvejer at lægge dit lån om til fast rente.

Før du beslutter dig for at skifte lån, bør du forholde dig til, hvordan du mener, renten vil udvikle sig på både kort og lang sigt. Læs Nordeas renteforventninger. 

Du har også mulighed for at finde ud af, hvilket lån der passer til dig, brug vores Låneberegner.Åbner i nyt vindue

Har du et Rentetilpasningslån med 1-årig refinansiering
Du har i dag en type lån, der bliver færre og færre af. Det betyder, at der er en risiko for, at lånet bliver dyrere, når lånet skal refinansieres. Vi anbefaler, at du overvejer at lægge dit lån om til fast rente eller til et Rentetilpasningslån med enten 3 eller 5 år mellem rentetilpasningerne. På den måde kender du din rente for en længere periode og sparer også penge på det, en refinansiering koster, kaldet kursskæring. 

Har du et Rentetilpasningslån med 2 eller 4 årig refinansiering 
Hvis du har et Rentetilpasningslån, hvor renten refinansieres hvert 2. eller 4. år, anbefaler vi, at du overvejer at ændre dit lån enten i form af omlægning til fast rente eller ved ændring til 3 eller 5 år mellem refinansieringerne. Da der bliver færre og færre af denne type lån, kan det betyde, at du risikerer at betale en højere rente ved refinansiering samt at lånet kan blive dyrt at indfri.

Har du et Rentetilpasningslån med 3 eller 5 årig refinansiering 
Vi anbefaler generelt at lægge dit lån om til fast rente. Hvis du stadig ønsker variabel rente, anbefaler vi, at du beholder dit lån eller overvejer CIBOR 6 eller Kort Rente.

Afdragsfrihed
Har du et lån med afdragsfrihed, skal du overveje, om det er ved at være tid til at begynde at betale af på dit lån. Du kan starte afvikling på dit afdragsfrie lån uden at ændre låntype. 

Hvis du har et Rentetilpasningslån, hvor afdragsfriheden udløber, begynder afviklingen samtidig med refinansiering af lånet. Hvis du ikke ændrer noget, betyder det, at du skal betale mere, end du har været vant til. 

Har du et Rentetilpasningslån i euro  
Hvis du ikke har indtægt i euro, anbefaler vi, at du lægger dit lån om til danske kroner på grund af valutarisikoen. 

Frister og kontakt

Skifte perioden mellem refinansieringer 
Du kan skifte længden på perioden mellem refinansiering på dit Rentetilpasningslån til fx 3 eller 5 år indtil 30. juli 2018 ved at chatte med os eller ringe til os på 70334445, hvor du træffer os hele ugen mellem kl. 8-20.

Du kan allerede nu og indtil 30. juli 2018 sikre din rente for den kommende periode, hvis du ønsker at kende renten. Ring til os på 70334445.

Omlæg uden at låne mere
Du kan lægge dit lån om til en anden type lån indtil 30. juli 2018 ved at chatte med os eller ringe til os på 70334445, hvor du træffer os hele ugen mellem kl. 8-20.

Omlæg og låne mere
Hvis du overvejer at låne mere i din ejendom, er refinansiering en god mulighed for at se på hele finansieringen. Ring til os inden 12. juli 2018 på telefon 70334445, og lad os tale om mulighederne

Få eller ændre på afdragsfrihed
Ønsker du at få, forlænge eller forkorte afdragsfrihed på dit lån, skal du ringe til os på 70334445 inden 12. juli 2018, så vi kan aftale nærmere.

Behold dit lån uændret
Du kan allerede nu og indtil 30. juli 2018 sikre din rente for den kommende periode, hvis du ønsker at kende renten, ring til os på 70334445.

Hvis du ikke vil ændre dit lån, skal  du ikke foretager dig noget, da lånet automatisk refinansieres. Følg med i auktionen.  

Dette bør du overveje

Det lave renteniveau betyder, at det lige nu er et godt tidspunkt at overveje at omlægge dit realkreditlån.

Hvis du har et Rentetilpasningslån, bør du overveje at omlægge til et lån med fast rente eller flere år i mellem refinansieringerne, så du kan være sikker på at have en lav rente i mange år.

Med obligationslån med fast rente får du: 

 • Fast og kendt rente og afdrag i resten af lånets løbetid. Mulighed for at skære af din restgæld, hvis renten stiger. 
 • Du bør overveje et obligationslån med fast rente, hvis du tror, renten vil stige, og du gerne vil sikre dig en lav fast rente.
 • Den månedlige betaling på et obligationslån med fast rente er lidt højere end på fx et Rentetilpasningslån, men forskellen kan mindskes ved at forlænge løbetiden på lånet.


Hvis du vil beholde dit lån med variabel rente, anbefaler vi, at du overvejer Rentetilpasningslån eller Kort Rente med 3 eller 5 år mellem refinansieringerne.

Med Kort Rente får du: 

 • Tilpasning af renten 2 gange årligt, og dermed altid hurtig justering i forhold til det     aktuelle renteniveau. 
 • Refinansiering ca. hvert 3. år. 
 • Lavere bidragssats end på et nuværende F1 eller F2.

Læs mere om Kort Rente


Med Rentetilpasningslån med og uden afdrag får du:

 • Lav kendt rente og afdrag i henholdsvis 3 eller 5 år. 
 • Færre refinansieringer og dermed reduceret kursskæring.

Læs mere om Rentetilpasningslån


Renteudvikling 

 • Før du beslutter dig for at skifte lån, bør du forholde dig til, hvordan du mener, renten vil udvikle sig på både kort og langt sigt.  Læs vores anbefaling


Afdragsfrihed 

 • Hvis du ikke afdrager på dit lån i dag, bør du overveje at begynde at afdrage. For når renten er lav, kan du bruge rentebesparelsen – og dermed den lavere månedlige betaling – på at starte med at betale af på dit lån. 

Regulering af finansieringsrisiko

Folketinget har vedtaget lovgivning, der skal minimere den risiko, der er forbundet med refinansiering af realkreditlån.

Loven trådte i kraft 1. april 2014 for F1 og S1 lån og 1. januar 2015 for øvrige lån med refinansiering (fx F2-F10 og Kort Rente). 

Loven i hovedtræk: 

 • Loven regulerer den situation, hvor refinansiering ikke kan gennemføres som planlagt, fordi der ikke er købere til obligationerne 
 • Loven indfører mulighed for at forlænge løbetiden på de gamle obligationer med 1 år ad gangen, hvis der ved refinansiering ikke er købere til de nye obligationer  
 • For lån med refinansiering hvert 2. år eller hyppigere indføres desuden tvungen løbetidsforlængelse på 1 år, hvis renten stiger med mere en 5 pct.point i forbindelse med lånets refinansiering  
 • Ved tvungen løbetidsforlængelse fastsættes renten på obligationen ud fra renten et år tidligere tillagt 5 pct.point


  Med loven flyttes en større del af refinansieringsrisikoen væk fra realkreditinstitutter og låntagere og over på obligationsinvestorerne, og det forventes derfor, at lånetagers rente fremadrettet bliver lidt højere. I tilfælde, hvor løbetiden på de gamle obligationer forlænges med 1 år, har det konsekvens for lånene, og kan i øvrigt betyde, at aftalt frekvens- eller profilskifte ikke kan gennemføres

  Loven ændrer ikke ved, at vi fortsat anbefaler, at du overvejer at skifte til fast rente, Kort Rente eller sikrer din rente i mere end 1 år.

Måske vil du læse mere om refinansiering?

Oversigt over beregnere