Chat Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue

Ny rente på rentetilpasningslån

Skal du have ny rente på dit Rentetilpasningslån? Er du i tvivl om, hvilke muligheder du har?

Her kan du læse vores anbefalinger og få information om den aktuelle rentefølge auktionen og se endeligt resultat for de seneste auktioner.

Skal du have ny rente på dit Kort Rente lån

Dette bør du overveje

Ud fra det nuværende lave renteniveau anbefaler vi, at du overvejer at lægge dit lån om til fast rente eller flere år i mellem refinansieringerne, så du kan være sikker på at have en lav rente i mange år. 

Før du beslutter dig for at skifte lån, bør du forholde dig til, hvordan du mener, renten vil udvikle sig på både kort og lang sigt. Læs Nordeas renteforventninger. 

Er du i tvivl om, hvilket lån der passer til dig, kan du få hjælp i vores Låneguide.Åbner i nyt vindue

Har du et Rentetilpasningslån med 1-årig refinansiering
Hvis du har et Rentetilpasningslån med 1-årig refinansiering, anbefaler vi, at du overvejer at lægge dit lån om til et obligationslån med fast rente.
På et lån med 1-årig refinansiering er bidragssatsen højere end på vores øvrige lånetyper. Hvis du vil beholde dit lån med variabel rente, anbefaler vi, at du overvejer  Rentetilpasningslån  med 3 eller 5 år mellem refinansieringerne eller Kort Rente. På et Rentetilpasningslån med 3 eller 5 år mellem refinansieringerne, kender du din rente for en længere periode og sparer penge på det, en refinansiering koster, kaldet kursskæring. 

Har du et Rentetilpasningslån med 2 eller 4 årig refinansiering 
Hvis du har et Rentetilpasningslån med 2 eller 4 år mellem refinansieringerne, anbefaler vi, at du overvejer at lægge dit lån om til et obligationslån med fast rente eller til et  Rentetilpasningslån med 3 eller 5 år mellem refinansieringerne. Der er ikke udstedt ret mange Rentetilpasningslån med 2 og 4 år mellem refinansieringerne, hvilket kan det medføre højere rente ved refinansiering, og lånet kan blive dyrt at indfri på andre tidspunkter end ved refinansiering. 

Har du et Rentetilpasningslån med 3 eller 5 årig refinansiering 
Vi anbefaler, at du overvejer at lægge dit lån om til et obligationslån med fast rente. Hvis du stadig ønsker variabel rente, anbefaler vi, at du beholder dit lån.

Afdragsfrihed 
Hvis du ikke afdrager på dit Rentetilpasningslån i dag, bør du overveje, om det er ved at være tid til at begynde at betale af på dit lån. For når renten er lav, kan du bruge rentebesparelsen - og dermed den lavere månedlige betaling - på at starte med at betale af på dit lån. 

Du kan starte afvikling på dit afdragsfrie Rentetilpasningslån uden at lægge dit lån om. Brug evt. refinansiering i eBolig.

Hvis du har Rentetilpasningslån, hvor afdragsfriheden udløber, begynder afviklingen samtidig med refinansiering af lånet. Det sker automatisk, og det betyder, at du skal betale mere, end du har været vant til. 

Ønsker du at forlænge din afdragsfrihed, skal du kontakte os. 

Har du et Rentetilpasningslån i euro  
Hvis du ikke har indtægt i euro, anbefaler vi, at du lægger dit lån om til et lån i danske kroner på grund af valutarisikoen. 

Frister og kontakt for oktober refinansieringen

Skifte perioden mellem refinansieringer 
Du kan skifte længden på perioden mellem refinansiering på dit Rentetilpasningslån til fx 3 eller 5 år indtil 30. juli 2018 ved at chatte med os eller ringe til os på 70330130, hvor du træffer os hele ugen mellem kl. 8-20.

Du kan allerede nu og indtil 30. juli 2018 sikre din rente for den kommende periode, hvis du ønsker at kende renten. Ring til os på 70330130.

Omlæg uden at låne mere
Du kan lægge dit lån om til en anden type lån indtil 30. juli 2018 ved at chatte med os eller ringe til os på 70330130, hvor du træffer os hele ugen mellem kl. 8-20.

Omlæg og låne mere
Hvis du overvejer at låne mere i din ejendom, er refinansiering en god mulighed for at se på hele finansieringen. Ring til os inden 6. juli 2018 på telefon 70330130, og lad os tale om mulighederne

Få eller ændre på afdragsfrihed
Ønsker du at få, forlænge eller forkorte afdragsfrihed på dit lån, skal du ringe til os på 70330130 inden 6. juli 2018, så vi kan aftale nærmere.

Behold dit lån uændret
Du kan allerede nu og indtil 30. juli 2018 sikre din rente for den kommende periode, hvis du ønsker at kende renten, ring til os på 70330130.

Hvis du ikke vil ændre dit lån, skal  du ikke foretage dig noget, da lånet automatisk refinansieres. Følg med i auktionen.  

Regulering af finansieringsrisiko

Folketinget har vedtaget lovgivning, der skal minimere den risiko, der er forbundet med refinansiering af realkreditlån.
Loven trådte i kraft 1. april 2014 for F1 og S1 lån og 1. januar 2015 for øvrige lån med refinansiering (fx F2-F10 og Kort Rente). 

Loven i hovedtræk: 

  • Loven regulerer den situation, hvor refinansiering ikke kan gennemføres som planlagt, fordi der ikke er købere til obligationerne 
  • Loven indfører mulighed for at forlænge løbetiden på de gamle obligationer med 1 år ad gangen, hvis der ved refinansiering ikke er købere til de nye obligationer  
  • For lån med refinansiering hvert 2. år eller hyppigere indføres desuden tvungen løbetidsforlængelse på 1 år, hvis renten stiger med mere en 5 pct.point i forbindelse med lånets refinansiering  
  • Ved tvungen løbetidsforlængelse fastsættes renten på obligationen ud fra renten et år tidligere tillagt 5 pct. point.

Med loven flyttes en større del af refinansieringsrisikoen væk fra realkreditinstitutter og låntagere og over på obligationsinvestorerne, og det forventes derfor, at lånetagers rente fremadrettet bliver lidt højere. I tilfælde, hvor løbetiden på de gamle obligationer forlænges med 1 år, har det konsekvens for lånene, og kan i øvrigt betyde, at aftalt frekvens- eller profilskifte ikke kan gennemføres.
Loven ændrer ikke ved, at vi fortsat anbefaler, at du overvejer at skifte til fast rente eller sikrer din rente i mere end 1 år.

Måske vil du læse mere om refinansiering?

Oversigt over beregnere