Chat Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue

Frihed30 Rentetilpasningslån

Realkreditlån med mulighed for afdragsfrihed i op til 30 år. Lånet er med variabel rente, hvor du kender renten i 3 eller 5 år - du skal derfor have luft i økonomien til at klare udsving i renten.

Frihed30 Rentetilpasningslån sikrer dig afdragsfrihed i op til 30 år.

• Lånet er til dig, som kun har brug for at låne op til 60 pct. af helårsboligens værdi

• Lånet er afdragsfrit i op til 30 år

• Når lånet udløber, forfalder lånet til fuld indfrielse i forbindelse med den sidste terminsydelse 

• Lånet refinansieres hvert 3. eller 5. år, hvor lånet får ny rente

• Stiger renten ved refinansiering, så stiger ydelsen 

• Falder renten ved refinansiering, så falder ydelsen

Få et lånebevis til bolig

Med et lånebevis ved du, hvor meget du har råd til at købe bolig for

Ansøg om lånebevis nu
Hvad er Frihed30?

Hvad er Frihed30 Rentetilpasningslån?

Frihed30 Rentetilpasningslån er et kontantlån med variabel rente. 

Kontantlån er kendetegnet ved, at kurstab eller -gevinst ved udbetaling og refinansiering omregnes til fradragsberettiget kontantrente. Kursgevinster ved førtidig indfrielse er derfor skattepligtige, mens kurstab ikke kan trækkes fra. 

Renten tilpasses det aktuelle niveau på bestemte tidspunkter, hvor der sælges nye obligationer til brug for lånet (refinansiering), og perioden mellem refinansieringerne (frekvensen) kan være 3 eller 5 år. 

Hvornår lånet refinansieres er bestemt af, hvornår lånet udbetales. Lån udbetalt i perioden 1. april til 30. september refinansieres 1. april, mens lån udbetalt fra 1. oktober til 31. marts refinansieres 1. oktober. 

Lånene kaldes S3 eller S5 alt efter frekvensen af refinansieringerne. Du skal også være opmærksom på, at jo længere der er mellem refinansieringerne, desto mere vil værdien af din gæld svinge.  

Det betyder, at du ved indfrielse før den planlagte refinansiering typisk kommer til at indfri lånet til en kurs på over 100. Når der er mindre end 1 år til refinansieringen, kan lånet også indfries ved at opsige lånet til kurs 100 ved refinansiering eller indfri lånet til kurs 100 mod betaling af differencerente frem til refinansiering. Det er dog vigtigt at lave konkrete beregninger, før den mest optimale indfrielsesmetode vælges.

Fordele og ulemper
Løbetid og afdragsfrihed
Tilbagebetaling og indfrielse
Refinansiering og ændring af lån
Regulering af refinansieringsrisiko
Risikoklassificering
Manglende overholdelse af forpligtelser (tilbagebetaling)
Vilkår
Priser og renter
Bidragssatser ejerbolig

Oversigt over beregnere