Chat Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue
Par der sidder foran et vindue

Frihed30 Rentetilpasningslån

Realkreditlån med mulighed for afdragsfrihed i op til 30 år. Lånet er med variabel rente, hvor du kender renten i 3 eller 5 år - du skal derfor have luft i økonomien til at klare udsving i renten.

Hvorfor vælge Frihed30 Rentetilpasning?

Du bør overveje at vælge Frihed30 Rentetilpasningslån, hvis du vil sikre dig afdragsfrihed i op til 30 år.

• Lånet er til dig, som kun har brug for at låne op til 60 pct. af helårsboligens værdi

• Lånet er afdragsfrit i op til 30 år

• Når lånet udløber, forfalder lånet til fuld indfrielse i forbindelse med sidste terminsydelse 

• Lånet refinansieres hvert 3. eller 5. år

Hvad er Frihed30 Rentetilpasningslån?

Frihed30 Rentetilpasningslån er et kontantlån med variabel rente og mulighed for op til 30 års afdragsfrihed. 

Renten tilpasses det aktuelle niveau på bestemte tidspunkter, hvor der sælges nye obligationer til brug for lånet (refinansiering). Perioden mellem refinansieringerne (frekvensen) kan være 3 eller 5 år. Dato for lånets refinansiering er bestemt af udbetalingstidspunktet. Udbetales lånet i perioden 1. april til 30.september, refinansieres lånet 1. april. Lån udbetalt fra 1. oktober til 31. marts, refinansieres 1. oktober. 

Kendetegnet ved kontantlån er, at kurstab eller kursgevinst omregnes til fradragsberettiget kontantrente ved udbetaling eller refinansiering. Derfor bliver kursgevinster ved førtidig indfrielse skattepligtige, mens kurstab ikke kan trækkes fra. 

Lånene betegnes S3 eller 5 alt efter frekvensen af refinansieringerne.  

Ønsker du et lån med fast rente, kan du læse mere om Frihed30 Fast her.  

Fordele og ulemper

FordeleUlemper
Renten/ydelsen forventes at være lavere end på et tilsvarende realkreditlån med fast renteRenten/ydelsen kendes kun frem til næste gang lånet refinansieres
Falder renten får du automatisk en lavere ydelse ved refinansiering uden omlægning af lånIkke muligt at have realkredit- eller banklån ud over 60 pct. af boligens værdi
Afdragsfrihed i op til 30 år i helårsbolig ved samlet belåning under 60 pct. af boligens værdiVærdien af gælden falder ikke ved rentestigning
Der kan være kursgevinstbeskatning ved indfrielse på andre tidspunkter end ved refinansiering
Kursen på obligationerne ligger typisk over kurs 100 (inkonverterbare obligationer). Det betyder, at du risikerer at betale mere end din pålydende restgæld, hvis du indfrier lånet på andre tidspunkter end ved refinansiering.
Kursskæring ved udbetaling og refinansiering

Løbetid

Frihed30 Rentetilpasningslån kan have en løbetid fra 10 til 30 år. Frekvens og udbetalingskurs er baseret på obligationer med en løbetid på 3 eller 5 år. Lånet får automatisk nye obligationer og derved også ny rente, når de nuværende obligationer udløber ved lånets refinansiering.   

Frihed30 Rentetilpasningslån skal udløbe samtidig med obligationerne, da der anvendes inkonverterbare stående obligationer. Da obligationerne har årlig termin, skal et Frihed30 Rentetilpasningslån altid udløbe på dato for refinansiering. Det betyder, at uanset løbetid angivet i lånetilbudet, tilpasses lånets løbetid ved udbetaling, så lånet udløber på refinansieringstidspunktet 1. april eller 1. oktober. 

Afdragsfrihed

Frihed30 Rentetilpasningslån kan have afdragsfrihed i op til 30 år i en helårsbolig. 

Ved afdragsfrihed i længere end 10 år må den samlede belåning i boligen ikke overstige 60 pct. af boligens værdi.  Afdragsfriheden skal starte ved lånets udbetaling eller refinansiering og slutter altid ved en refinansiering (1. april eller 1. oktober). Du kan i forbindelse med refinansiering ændre, om lånet skal fortsætte uden afvikling.

Tilbagebetaling og indfrielse

Tilbagebetaling

Frihed30 Rentetilpasningslån er et afdragsfrit lån, hvor du kun betaler rente og bidrag på lånet. Når lånet udløber, forfalder lånet til fuld indfrielse i forbindelse med sidste terminsydelse.  

Er der valgt et 30-årigt lån med f.eks. 20 års afdragsfrihed skal lånet som udgangspunkt afvikles over den resterende låneperiode når den afdragsfrie periode udløber.

Indfrielse

Lånet kan indfries helt- eller delvist i lånets løbetid. Dog kan du ikke indfri lånet, hvis der er mindre end to måneder til refinansiering. Dette gælder også selvom lånet ikke skal refinansieres i det pågældende år.

Lånet kan enten opsiges til kurs 100 seneste to måneder før refinansiering eller ved at købe obligationerne bag lånet til markedskurs. 

Da obligationerne er inkonverterbare kan markedskursen være både over og under kurs 100. Er kursen over 100, kan det beløb, der skal bruges til indfrielsen, være større end den pålydende restgæld.  

Du skal være opmærksom på, at jo længere der er mellem refinansieringerne, desto mere vil værdien af din gæld svinge. Det betyder, at du ved indfrielse før den planlagte refinansiering typisk kommer til at indfri lånet til en kurs over 100. 

Hvis der er under 1 år til refinansieringsdatoen, kan lånet opsiges til kurs 100 ved refinansiering eller  ved at betale den resterende rente for periode fra indfrielsen frem til refinansieringstidspunktet, også kaldet differencerenter. Differencerenter er fradragsberettiget, og det kan derfor være en fordel at gøre det på denne måde. Det er dog altid vigtigt at lave konkrete beregninger, før den mest optimale indfrielsesmetode vælges.  

Frekvensskifte ved refinansiering
Regulering af refinansieringsrisiko
Manglende overholdelse af forpligtelser (tilbagebetaling)
Priser og vilkår

Få et lånebevis til bolig

Med et lånebevis ved du, hvor meget du har råd til at købe bolig for.

Ansøg om lånebevis nu

Oversigt over beregnere