Chat Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue

Frihed30 Fast

Realkreditlån med mulighed for afdragsfrihed fra 11 år og op til 30 år. Lånet er med fast rente, så du kender renten i hele lånets løbetid.

Hvorfor vælge Frihed30 Fast?

Du bør overveje at vælge Frihed30 Fast, hvis du vil sikre dig afdragsfrihed fra 11 år og op til 30 år.

  • Lånet er til dig, som kun har brug for at låne op til 60 pct. af helårsboligens værdi
  • Når lånet udløber, forfalder lånets restgæld til fuld indfrielse i forbindelse med sidste terminsydelse 
  • Lånet har en fast rente, der er kendt i hele lånets løbetid

Hvad er Frihed30 Fast?

Frihed30 Fast er et obligationslån med fast rente i hele lånets løbetid og mulighed for op til 30 års afdragsfrihed. 

Kendetegnet ved obligationslån er, at kurstab ved udbetaling af lånet betales over lånets løbetid. Obligationerne bag lånet er konverterbare. Det betyder, at et obligationslån altid kan indfries til kurs 100 ved termin, eller obligationerne bag lånet kan opkøbes til markedskurs. 

Værdien af gælden ændrer sig med renteniveauet. Det betyder, at du har mulighed for at udnytte ændringerne i markedsrenten og omlægge dit lån for at opnå bedre vilkår.

Du kan læse mere  om aktiv gældspleje af dit obligationslån under fanen ”Gældspleje” eller på vores side om Gældspleje.

Ønsker du et lån med variable rente, så kan du læse mere om vores Frihed30 Rentetilpasningslån her.

Fordele og ulemper

FordeleUlemper
Fra udstedelse af lånetilbud er obligationsrenten kendt i hele lånets løbetid
Renten/ydelsen forventes at være højere end på et tilsvarende realkreditlån med variabel rente
Værdien af gælden falder ved stigning i renten. Ved fald i renten er stigningen af gælden begrænset til kurs 100Ikke muligt at have realkredit- eller banklån ud over 60 pct. af boligens værdi for helårsboliger
Afdragsfrihed fra 11 år og op til 30 år i helårsbolig ved samlet belåning under 60 pct. af boligens værdiVed fald i renten tilpasses ydelsen på lånet ikke. Det kræver en omlægning af lånet med risiko for ikke at kunne omlægge til et nyt lån med 30 års løbetid
Jo længere løbetid obligationen har, jo mere ændrer kursen sig ved en renteændring, hvilket giver mulighed for aktiv gældsplejeKursskæring ved udbetaling af et Obligationslån
Afdragsfrihed skal være i hele terminer og kan kun aftales for en samlet periode ved udbetaling af lånet. Bidraget er højere i den afdragsfrie periode. Ved udløb af perioden for afdragsfrihed skal lånets restgæld betales samlet i sidste termin eller løbende frem til lånets udløb.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os, så vi kan vejlede og rådgive dig om fordele og ulemper ved de forskellige lånemuligheder med udgangspunkt i din egen økonomi samt anbefale de for dig bedst egnede lån.​

Løbetid

Frihed30 Fast kan have en løbetid fra 20 til 30 år. Udbetalingskurs er baseret på konverterbare obligationer med en løbetid på 30 år.

Afdragsfrihed

Frihed30 Fast kan have afdragsfrihed fra 11 år og op til 30 år i en helårsbolig.

Ved afdragsfrihed i længere end 10 år må den samlede belåning i boligen ikke overstige 60 pct. af boligens værdi. 

Afdragsfriheden skal være i hele terminer og skal starte ved lånets udbetaling af lånet og vil altid udløbe 31. marts, 30. juni, 30. september eller 30. december. 

Du kan se åbne fondskoder og kurser på obligationslån hos Nordea Kredit.

Tilbagebetaling og indfrielse

Tilbagebetaling

Frihed30 Fast er et afdragsfrit lån, hvor du kun betaler rente og bidrag på lånet. Når lånet udløber, forfalder lånet til fuld indfrielse i forbindelse med sidste terminsydelse.

Er der valgt et 30-årigt lån med f.eks. 20 års afdragsfrihed, skal lånets restgæld afvikles over 10 år, når den afdragsfrie periode udløber.

Indfrielse

Lånet kan indfries helt- eller delvist i lånets løbetid.

Obligationerne bag et Frihed30 Fast er konverterbare. Det betyder, at et Frihed30 Fast altid kan indfries til kurs 100 ved termin, eller obligationerne bag lånet kan opkøbes til markedskurs. 

Som privat kunde bliver du ikke beskattet af en evt. kursgevinst og har ikke fradrag for tab ved en evt. indfrielse før lånets udløb.

Gældspleje
Manglende overholdelse af forpligtelser (tilbagebetaling)
Priser og vilkår

Oversigt over beregnere