Hvorfor vælge Frihed30 Fast?

Du bør overveje at vælge Frihed30 Fast, hvis du vil sikre dig afdragsfrihed fra 11 år og op til 30 år.

 • Lånet er til dig, som kun har brug for at låne op til 60 pct. af helårsboligens værdi
 • Når lånet udløber, forfalder lånets restgæld til fuld indfrielse i forbindelse med sidste terminsydelse 
 • Lånet har en fast rente, der er kendt i hele lånets løbetid

Hvad er Frihed30 Fast?

Frihed30 Fast er et obligationslån med fast rente i hele lånets løbetid og mulighed for op til 30 års afdragsfrihed. 

Kendetegnet ved obligationslån er, at kurstab ved udbetaling af lånet betales over lånets løbetid. Obligationerne bag lånet er konverterbare. Det betyder, at et obligationslån altid kan indfries til kurs 100 ved termin, eller obligationerne bag lånet kan opkøbes til markedskurs. 

Værdien af gælden ændrer sig med renteniveauet. Det betyder, at du har mulighed for at udnytte ændringerne i markedsrenten og omlægge dit lån for at opnå bedre vilkår.

Læs mere om aktiv gældspleje af dit obligationslån her.

Ønsker du et lån med variable rente, så kan du læse mere om vores Frihed30 Rentetilpasningslån her.

Fordele ved Frihed30 Fast

 • Fra udstedelse af lånetilbud er obligationsrenten kendt i hele lånets løbetid.
 • Værdien af gælden falder ved stigning i renten. Ved fald i renten er stigningen af gælden begrænset til kurs 100.
 • Afdragsfrihed fra 11 år og op til 30 år i helårsbolig ved samlet belåning under 60 pct. af boligens værdi.
 • Jo længere løbetid obligationen har, jo mere ændrer kursen sig ved en renteændring, hvilket giver mulighed for aktiv gældspleje.

Ulemper ved Frihed30 Fast

 • Renten/ydelsen forventes at være højere end på et tilsvarende realkreditlån med variabel rente.
 • Ikke muligt at have realkredit- eller banklån ud over 60 pct. af boligens værdi for helårsboliger.
 • Ved fald i renten tilpasses ydelsen på lånet ikke. Det kræver en omlægning af lånet med risiko for ikke at kunne omlægge til et nyt lån med 30 års løbetid.
 • Afdragsfrihed skal være i hele terminer og kan kun aftales for en samlet periode ved udbetaling af lånet. Bidraget er højere i den afdragsfrie periode. Ved udløb af perioden for afdragsfrihed skal lånets restgæld betales samlet i sidste termin eller løbende frem til lånets udløb.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os, så vi kan vejlede og rådgive dig om fordele og ulemper ved de forskellige lånemuligheder med udgangspunkt i din egen økonomi samt anbefale de for dig bedst egnede lån.​

Løbetid

Frihed30 Fast kan have en løbetid fra 20 til 30 år. Udbetalingskurs er baseret på konverterbare obligationer med en løbetid på 30 år.

Afdragsfrihed

Frihed30 Fast kan have afdragsfrihed fra 11 år og op til 30 år i en helårsbolig.

Ved afdragsfrihed i længere end 10 år må den samlede belåning i boligen ikke overstige 60 pct. af boligens værdi. 

Afdragsfriheden skal være i hele terminer og skal starte ved lånets udbetaling af lånet og vil altid udløbe 31. marts, 30. juni, 30. september eller 30. december. 

Se åbne fondskoder og kurser på obligationslån hos Nordea Kredit.

Tilbagebetaling og indfrielse
Gældspleje
Manglende overholdelse af forpligtelser (tilbagebetaling)
Priser og vilkår

Tilbagebetaling

Frihed30 Fast er et afdragsfrit lån, hvor du kun betaler rente og bidrag på lånet. Når lånet udløber, forfalder lånet til fuld indfrielse i forbindelse med sidste terminsydelse.

Er der valgt et 30-årigt lån med fx 20 års afdragsfrihed, skal lånets restgæld afvikles over 10 år, når den afdragsfrie periode udløber.

Indfrielse

Lånet kan indfries helt- eller delvist i lånets løbetid.

Obligationerne bag et Frihed30 Fast er konverterbare. Det betyder, at et Frihed30 Fast altid kan indfries til kurs 100 ved termin, eller obligationerne bag lånet kan opkøbes til markedskurs. 

Som privat kunde bliver du ikke beskattet af en evt. kursgevinst og har ikke fradrag for tab ved en evt. indfrielse før lånets udløb.

Gældspleje

Med et Frihed30 Fast har du mulighed for at benytte dig af aktiv gældspleje.

I Nordea kan du aftale en individuel overvågning af dit Frihed30 Fast. Du vil blive kontaktet af os, når det er interessant at omlægge dit lån. Du bestemmer selv ved hvilken besparelse, du ønsker at blive kontaktet.

Du udnytter udsving i renteniveauet og kursen i lånets løbetid. Jo længere løbetid jo større chance for udsving.

Hvis renten stiger, falder kursen typisk på obligationen. Du har derfor mulighed for at opkonvertere, og reducere restgælden mod at betale en højere ydelse.

Hvis renten falder, stiger kursen på obligationen, men da obligationen er konverterbar, har du en indfrielsesret til kurs 100 uanset markedskurs. Det giver mulighed for en nedkonvertering, hvor din ydelse som udgangspunkt falder, mens restgælden stiger.

Læs mere om konverteringens elementer.

Manglende overholdelse af forpligtelser (tilbagebetaling)

Hvis der ikke betales renter eller afdrag til tiden kan Nordea Kredit forlange lånet indfriet. Misligholdelse af lånet kan føre til tvangsrealisation af den stillede sikkerhed.

Priser

På Frihed30 Fast:

 • Renten er fast og dermed kendt i hele lånets løbetid.
 • Der betales en bidragssats til Nordea Kredit løbende. Bidragssatsen på lånet afhænger af boligens type, og hvor stor en del af boligens værdi, der belånes. Derudover afhænger bidragssatsen af valg af låntype, samt om lånet er med eller uden afvikling. Se bidragssatser her.
 • Ydelsen kan ændres i løbet af lånets løbetid ved en bidragsændring. Ydelsen er formentlig højere end på et Rentetilpasningslån eller Kort Rente lån uden afdrag. Der er omkostninger ved optagelse af lånet som fx tinglysningsafgift til staten og gebyrer til Nordea og Nordea Kredit. 
 •  Du kan bruge vores friværdiberegner og foretage beregninger ud fra de forskellige løbetider og se eksempler på omkostninger, der relaterer sig til låneoptagelse, ydelsen samt ÅOP ved det beregnede lån. Beregn friværdi her.

Vilkår

I en helårsbolig kan du låne op til 60 pct. hvis der skal være mulighed for op til 30 års afdragsfrihed.
  

Frihed30 Fast ydes mod direkte pant i din bolig. 

Før du optager lånet skal vi gennemgå din økonomi og din bolig skal vurderes, hvilket vi sørger for. 

Det er et krav fra Nordea Kredits side, at boligen er brandforsikret. 

Læs mere om principper for realkreditbelåning i de Alm. Forretningsbetingelser her. Det er også her, du finder Nordea Kredits prisliste samt bidragssatser og se et eksempel på, hvordan bidragssatsen beregnesÅbner i nyt vindue.

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Helgeshøj Alle 33
2630 Taastrup 

Oversigt over beregnere