Chat Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue
Håndtverker reparerer tak

Skal dit næste hus være et nybyggeri?

Hvis du vil have fuld kontrol over, hvordan din næste bolig skal se ud, kan du vælge selv at bygge et nyt hus. Vi giver dig her en kort introduktion til processen - både hvis du vælger et typehus eller hvis du selv styrer byggeriet.

Start med hvad du har råd til

Det er vigtigt, at du gør dig klart, hvor meget du har råd til at sidde for, dvs. hvad boligen må koste. Specielt ved nybyggeri er der mange ting at tage højde for, og det bliver ofte bliver dyrere end forventet.

Du skal vurdere, hvor meget der skal være tilovers hver måned, når du har betalt dine faste udgifter. Udgifter til mad, tøj og fornøjelser er forskellige fra person til person. Desuden prioriterer nogle boligen og dens beliggenhed meget højt, mens andre lægger vægt på, at der fortsat skal være plads til fx ferie. 

Få lavet en finansieringsplan

Vi tilbyder at udarbejde en finansieringsplan, så du har et samlet overblik over, hvor meget byggeriet koster, og hvordan du får den betalt. På udgiftssiden kan der fx være diverse attester, entreprisekontrakt, haveanlæg og flytteomkostninger. På indtægtssiden får du overblik over, hvordan udgifterne finansieres, fx via et lån i Nordea Kredit, en opsparing eller et boliglån. Måske har du friværdi i din bolig?

... og et budget

Ud fra finansieringsplanen laver vi i samarbejde et budget, så du har overblik over de månedlige udgifter. Der tages højde for alle de ændringer, som byggeriet fører med sig, fx:

 • Forsikringspræmier
 • Transportudgifter
 • Daginstitutionssatser
 • El- og varmeudgifter
 • Skattesatser og rentefradrag

Rådgivere i forløbet

Uanset, om du køber et typehus af fx HusCompagniet eller om du selv står for byggeriet, er der en række rådgivere, som er gode at have med.

Advokaten

Advokaten har en større rolle ved nybyggeri end ved almindeligt huskøb. Du bør derfor vælge en advokat med erfaring i byggeprojekter for at få den mest optimale rådgivning. Advokaten gennemgår kontrakten og sikrer, at der er taget stilling til alle væsentligt spørgsmål, fx at der er lagt tidsplan for de enkelte delelementer i byggeriet, og hvad der skal ske, hvis planerne ikke holder. Det er vigtigt at kontrakten sikrer, at du ikke skal betale før byggeriet er som aftalt.

Find advokat hos Danske BoligadvokaterÅbner i nyt vindue

Banken

Vi rådgiver dig om:

 • Hvor stor en boligudgift din økonomi kan bære
 • Hvordan boligen kan finansieres, når den er bygget færdig
 • Finansiering i byggeperioden
 • Udbetalinger til byggefirmaet i byggeperioden
 • Kurssikring af realkreditlån
 • Forsikring i og efter byggeperioden 

Bygningssagkyndig

En beskikket bygningssagkyndig er fx en bygningsingeniør, en arkitekt eller en bygningskonstruktør, som er godkendt af Økonomi- og Erhvervsministeriet til at foretage en bygningsgennemgang.

Den bygningssagkyndige kan vurdere, om et byggeprojekt hænger sammen rent byggeteknisk, og kan komme med forslag til ændringer og forbedringer. Du kan også få den bygningssagkyndige til at hjælpe dig med at tage stilling til, om planen over, hvornår og hvor meget der skal betales til håndværkere og entreprenører, svarer til byggeriets reelle værdi. Den bygningssagkyndige kan også følge dit byggeprojekt, så du undervejs i byggeperioden sikrer, at byggefirmaet lever op til det aftalte i entreprisekontrakten.

Find bygningssagkyndigÅbner i nyt vindue

Byggefirma

Byggefirmaet har ansvaret for hele byggeriet eller dele deraf – alt efter hvad du har aftalt. Byggefirmaet kommer med et forslag til entreprisekontrakt som bl.a. indeholder en ratefordelingsplan som viser, hvornår de forskellige delbetalinger til firmaet skal falde. 

Ekstra rådgivere, hvis du selv står for byggeriet

Hvis du ikke vælger et typehus fra et byggefirma, men selv står for processen, skal du ud over advokaten, banken, den byggesagkyndige og et evt. byggefirma også selv have fat i kommunen, håndværkere og en arkitekt.

Kommunen

Du kan ikke komme i gang med byggeriet, før kommunen har godkendt projektet.

Du skal derfor søge kommunen om tilladelse til at bygge. Teknisk Forvaltning skal have en tegning af den ønskede bolig, tegning over hvor på grunden boligen skal ligge samt en beskrivelse af valgte materialer.

Kommunen henholder sig til reglerne i bygningsreglementet, som bl.a. stiller krav til boligens isolering, vandforsyning og elektricitet. Desuden vurderer kommunen, om byggeriet overholder eventuel lokalplan for området og eventuelle tinglyste servitutter på grunden.

Håndværkere

Hvis du selv står for byggeriet, er det dig, der laver aftalerne med håndværkerne og styrer byggeriets forløb. Det kræver tid og overblik. Vær opmærksom på, at der er regler for, hvor mange tilbud du må hjemtage fra forskellige håndværkere.

Arkitekten

Udover at tegne huset kan arkitekten kan hjælpe dig med at styre dine håndværkere og indhente konkrete tilbud.

Hvis du overvejer at bygge hus så tag en snak med os

Vi hjælper dig med at sætte rammerne og komme godt i mål med dit byggeri

Kontakt os