Chat Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue

Kurser på realkreditlån

Ydelsen på dit realkreditlån afhænger af, hvilken type lån du har optaget, hvor lang tilbagebetalingstiden er samt renter, bidrag og kursen på obligationerne bag lånet på optagelsestidspunktet. Du kan se de gældende realkredit kurser her under de forskellige lånetyper. Realkreditkurserne viser dig kursværdien, der har direkte indflydelse på den kontante værdi af obligationerne og dermed også på udbyttet eller renten. Vilkårene for lånet bestemmes således ud fra renten og realkreditkursen på obligationerne. 


Realkreditkursen kan være over eller under 100, hvilket har betydning for værdien af restgælden. Indfrier du lånet til en lavere kurs end ved optagelsen af lånet, opnår du en kursgevinst. På samme måde sker et kurstab på realkreditlånet, hvis obligationerne sælges til en kurs der er større end ved optagelsen. Hvis du har et fastforrentet lån er der altid mulighed for at indfri obligationerne til maksimum kurs 100 – uanset den aktuelle dagskurs. Det vil sige, at der ved et rentefald vil være et loft over dit maksimale kurstab. Den aktuelle rente er nemlig afgørende for kurserne, der vil stige ved rentefald og omvendt vil falde ved rentestigning.

Læs mere om Gældspleje

 
Det er gennem den officielle notering på NASDAQ Copenhagen, at kursen på obligationerne fastlægges. Kursen på obligationerne varierer alt efter udbud og efterspørgsel i markedet, men parametre som løbetid og markedsrente spiller også ind.

Kurser på realkreditlånLåneomlægning

I nogle tilfælde kan det være gavnligt med en låneomlægning i forbindelse med ændringer i renten. En omlægning af realkreditlånet kaldes også for en nedkonvertering eller opkonvertering. Ved nedkonvertering omlægges et fastforrentet realkreditlån og erstattes af et lån med en lavere rente. Det kan være aktuelt, hvis renten er faldet over en længere periode. Hvis renten omvendt stiger, kan en opkonvertering af lånet betyde en mindre restgæld. Selvom renten bliver højere, kan en opkonvertering fastfryse boligens gæld på et lavere niveau, fordi kursen falder i takt med, at renten stiger. 


Inden du tager beslutninger om op- eller nedkonvertering af lånet, bør du rådgive dig med Nordea Kredit. På den måde sikre du dig, at alle forhold tages i betragtning inden du lægger dit lån om.

Måske vil du også være interesseret i at læse om